Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim ved Møre og Romsdal statsadvokatembeter sier til BT at ankesaken etter Aksla-drapet er berammet til 17. og 18. september i år.

— Ankesaken vil gå samme sted som tingrettssaken, ved at Frostating lagmannsrett settes i Ålesund, sier Thorn Nordheim.

Samtidig er det klart at ankesaken kun vil dreie seg om straffeutmålingen.

Anker ikke ranssaken

Draps- og voldtektsdømte Steven Dan Danielsen (24), som sist måned fikk avvist sin anke over et ransforsøk han ble dømt for, kommer ikke til å anke ranssaken videre til Høyesterett.

— Han står fast på at han ikke sto bak ransforsøket. Men ankemulighetene til Høyesterett er begrensede. Sånn sett regner han det forholdet som avgjort. Det er straffeutmålingen som er det viktigste, sier Danielsens forsvarer, advokat Per Hermann Thori-Aamot.

I Ålesund tingrett ble Danielsen i starten av mars dømt til lovens strengeste straff: Forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år. Dommen gjaldt drap på og voldtekt av bergenskvinnen Anja Weløy Aarseth (21), ransforsøket mot Pluto-kiosken i Ålesund samt to tilfeller av grove trusler.

Tirsdag 11. mars ble det klart at 24-åringen ville anke. Han mener at straffen er for lang, og at forvaring ikke er den rette formen for straff.

— Vi mener fengselsstraff er riktig, og ikke forvaring, sa Danielsens forsvarer i forbindelse med anken.

- Observert grundig nok

Statsadvokat Thorn Nordheim, som blir aktor også i ankesaken, sier de rettspsykiatrisk sakkyndige vil møte i lagmannsretten.

— Spørsmålene i ankesaken blir forvaring eller fengselsstraff, og hvor lang straffen skal være. Psykiaterne vil møte og forklare seg basert på sine tidligere avgitte forklaringer, sier Nordheim.

- Så det vil ikke bli tema hvordan tiltalte har oppført seg i fengselet og hvilken utvikling han eventuelt har hatt?

— Det kan hende det blir tema fra forsvarerens side. Fra vår side legges det til grunn at tiltalte ble observert grundig nok i forkant av saken i tingretten, sier Nordheim.

FRA RETTEN: Her sitter den draps- og voldtektsdømte 24-åringen under rettssaken i februar. Forsvarer Per Hermann Thori-Aamot t.v. TEGNING: Gustav Kvaal