Det er hovedsakelig tre grunner til at 19-åringen har valgt å vedta dommen, forteller forsvarer Rolf Knudsen.

— Det ene er de tekniske bevisene. Dernest belastningen han vil påføre seg selv og familien med en ny runde i retten.

Hilda Feste (98) ble drept 1. januar i år i sin egen bolig i Gamleheimeshagen i Os.

Nordhordland tingrett dømte den 19 år gamle nabogutten til 19 års fengsel 4. desember.

— Det tredje er at retten korrekt har satt en straff som er lavere enn aktors påstand på lovens strengeste straff, sier forsvareren.

- Aktor anker ikke

Aktor ba om 21 års fengsel for osingen, men retten la til grunn at tiltaltes lave alder bør gi uttelling i form av noe strafferabatt.

Statsadvokat Gert Johan Kjelby skriver i en tekstmelding at han sender sin innstilling til Riksadvokaten om en eventuell anke mandag.

— Kan ikke i dag si noe mer om innholdet, skriver Kjelby.

Riksadvokaten har fortsatt tre uker å tenke på før de må bestemme seg. Etter det bt.no forstår, kommer det ingen anke fra påtalemyndighetens side når 19-åringen har vedtatt dommen.

Dermed er høyst trolig dommen på 19 års fengsel i praksis endelig.

Ingen innrømmelse

Ifølge forsvareren har 19-åringen tenkt seg grundig om før han fattet avgjørelsen om ikke å anke dommen.

— Det har vært en tøff beslutning å ta. Vi har gitt ham våre innspill, men dette er hans avgjørelse, sier Knudsen.

Osingen erkjente ikke straffskyld da saken mot ham kom opp i Nordhordland tingrett i november.

— Jeg kommer aldri til å forholde meg til at det er jeg som har gjort dette, sa han i sin vitneforklaring.

19-åringen erkjenner fortsatt ingen skyld for handlingene, selv om han nå har vedtatt dommen.

— Han husker ikke noe mer fra drapskvelden, og han tar fortsatt avstand fra de forferdelige forbrytelser han nå er dømt for. Han forholder seg likevel til sakens realiteter, sier forsvareren.