For to uker siden ble den storvokste 27-åringen dømt til 21 års fengsel for å ha bestilt drapet på oljearbeideren Øyvind Bjarte Madsen i april 2000.

Lagmannsretten konkluderte videre at Tor Helge Flaten (28) var den som hadde utført drapet, på ordre fra Olsen. Flaten fikk 18 års fengsel.

Fra før var det klart at Tor Helge Flaten ikke vil anke dommen. Nå har også Jarle Olsen bestemt seg for å godta fengselsstraffen.

Gulating lagmannsrett dømte Olsen til fengsel i 21 år. Statsadvokat Gert Johan Kjelby la i sin prosedyre ned påstand om 21 års forvaring.

— Vi har gjort en vurdering og kommet frem til at vi ikke vil anke. Det skyldes først og fremst at man ikke kan anke over bevisvurderingen med hensyn til skyldspørsmålet, sier Wesenberg.

Selv om Olsen velger ikke å anke, mener han seg urettmessig dømt.

— Han har problemer med å akseptere at dette er den endelige dommen, sier Wesenberg til bt.no.