24-åringen anket over den tilsvarende straffen fra tingretten, men ble ikke hørt da den korte ankesaken gikk i lagmannsretten i Ålesund for en uke siden.

Lagmannsretten karakteriserte drapet som et rovmord begått «under særdeles skjerpende omstendigheter», og mente en kortere fengselsstraff ikke er tilstrekkelig. Hensynet til samfunnet gjør at lovens strengeste straff er nødvendig, ifølge dommerne.

«La det bli med det»

Danielsens forsvarer, advokat Per Hermann Thori-Aamot, sier tidlig tirsdag ettermiddag til BT at 24-åringen har besluttet å «la det bli med det».

Nå vil han fokusere på å motta behandling og se fremover

Per Hermann Thori-Aamot, forsvarer

— Han anker ikke til Høyesterett, det er en beslutning han selv har tatt. Nå vil han fokusere på å motta behandling og se fremover, sier Thori-Aamot.

- Hvilket råd ga du ham som forsvarer?

— Jeg vil ikke gå nærmere inn på hva vi har pratet om. En eventuell anke ville dreid seg om straffeutmålingen; det var ikke noe som tilsa noe feil med saksbehandlingen.

Aktor: «Fullt medhold»

StatsadvokatIngvild Thorn Nordheim, som var aktor i saken både i tingretten oglagmannsretten, hadde tirsdag ettermiddag ikke fått med seg Danielsensbeslutning om ikke å anke:

-Da har jo vi fått fullt medhold i to instanser, og vi mener saken har fått enriktig rettsavgjørelse, sier hun til BT.

Nåmå Nordheim få en formell bekreftelse fra forsvarer på at det ikke blir anke.

-Så sender jeg saken til Riksadvokaten, som er den som skal godta dommen.Formelt sett blir ikke dommen rettskraftig før det har skjedd. Det er nemlig Riksadvokatensom har kompetanse til å ta ut tiltale i drapssaker, og som har tatt ut tiltalei denne saken, sier Thorn Nordheim.

- Hva tenker du omat de pårørende nå kan sette et punktum for den rettslige behandlingen av saken?

-Det er helt klart fint for dem å kunne få en endelig avgjørelse. Jeg harforstått det slik, noe også bistandsadvokaten har gitt uttrykk for, at hverrettsrunde har vært en belasting for dem.

- Ikke gitt

Om Danielsen hadde anket til Høyesterett, er det heller ikke gitt at anken hadde sluppet gjennom.

— Det er ingen automatikk i det. Og utfallet ville selvsagt heller ikke vært gitt, sier forsvarer Thori-Aamot.

- I hvilken grad var hensyn til familie og pårørende en del av diskusjonen rundt å anke?

— Igjen: Jeg vil ikke gå inn på hva vi har snakket om. Hans standpunkt i forhold til dommen fra lagmannsretten er at han ønsker å la det bli med det, gjentar Thori-Aamot.

- Har han sagt noe om at han ikke forklarte seg i lagmannsretten, selv om det var bebudet?

— Han hadde et ønske om å forklare seg, og det var også planlagt, men han greide det ikke. Jeg synes det er blitt feil fremstilt som at han bevisst lot være. Det handlet ikke om at han ikke ville, men at han ikke var i stand til det.

Steven Dan Danielsen er tidligere dømt to ganger, for trusler og vold. Han er fra en liten bygd i Romsdal, men bodde i flere år i Ålesund. Etter drapet skiftet han navn fra Steven til Paco.