Like før jul ble Erik Andersen dømt til ti års forvaring, med en minstetid på syv år.

Straffen fra Borgarting lagmannsrett er ett år strengere enn den han fikk i Follo tingrett.

Juryen fant også Andersen skyldig i en voldtekt som han ble frifunnet for i første rettsrunde.

Det var Andersen selv som anket saken inn for lagmannsretten, noe som altså endte med en strengere dom.

Nå har han bestemt seg for å ikke anke straffutmålingen videre til Høyesterett.

— Vi har vurdert det, men funnet at det ikke vil være formålstjenlig å anke, sier Andersens forsvarer Petar Sekulic.

Ifølge advokaten tar Andersen dommen til etterretning, selv om han er sterkt uenig i og frustrert over enkelte punkter i den.

— Men nå vil han heller konsentrere seg om den behandlingen han har påbegynt i fengselet, sier Sekulic.