Bergen tingrett var enstemmig i sin dom og slo i begynnelsen av juni fast at Øyvind Hauge ikke er noen varsler. Han tapte på alle punkter og ble også dømt til å betale saksomkostningene.

Erstatningssaken etter bråket ved Sandviken startet 13. mai i år. Øyvind Hauge (34) og Helse Bergen sto mot hverandre i saken som dreier seg om hvorvidt Hauge er en varsler eller ikke. Om han er blitt straffet for å ha gått til media, var også et tema i saken.

— Massiv belastning

I går gikk ankefristen ut, og Hauge kommer ikke til å anke dommen. Dermed blir dommen stående.

Rådgiver i Fagforbundet, Helge Vågen, har bistått Hauge.

– Hovedårsaken til at Hauge ikke vil anke, er den massive belastningen det vil være å gå en ny lang runde i rettsapparatet, sier Vågen.

Hauge har tidligere sagt til Bergens Tidende at han vil anke saken helt til Høyesterett. Nå har altså saken fått sin avslutning etter første runde i retten.

- Skuffet over dommen

– Vi er selvsagt skuffet etter dommen, men nå regner Øyvind Hauge med at han er ferdig med saken, sier Vågen.

Øyvind Hauge fikk medhold i at han varslet på en forsvarlig måte i ett av seks punkter. Det fikk likevel ikke noe utslag i dommen, fordi retten mente Helse Bergen tok dette på alvor og håndterte opplysningene riktig.

Informasjonsdirektør i Helse Bergen, Mona Høgli, er fornøyd med at dommen nå er rettskraftig.

– Vi registrerer det og tar det til etterretning. Dette har vært en veldig vanskelig sak for alle, det er ing-en vinnere her uansett, så det er greit å få satt en sluttstrek og jobbe fremover, sier informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

Silje Robinson