Tirsdag denne uken ble en bergensk forretningsmann tiltalt for å ha voldtatt en ung prostituert kvinne fra Nigeria natt til 20. desember i fjor, frikjent i Bergen tingrett. Nå har aktoratet bestemt seg for å anke saken.

— Jeg er uenig i bevisvurderingen til tingretten. De har unnlatt å vurdere en del helt sentrale poeng i saken, sier statsadvokat Benedikte Høgseth, som er aktor i denne saken.

«Rimelig tvil»

Forretningsmannen ble frifunnet under dissens. Både fagdommeren og en meddommer mente at det var rimelig tvil om tiltalte hadde voldtatt kvinnen.

«Det er i utgangspunktet vanskelig å feste lit til tiltaltes forklaring, men den samlede bevisførsel i saken gir grunn til rimelig tvil», het det i dommen som også kritiserer politiets etterforskning.

Aktor sier dissensen bare gjør henne mer trygg på at det er riktig å anke saken.

— Det er en dissensdom. Det betyr at den er ikke så klar. Det gjør og at jeg mener de burde kommentert en del av de poengene, sier Høgseth.

Den nigerianske kvinnens bistandsadvokat, Ellen Eikset Mjøs, er glad for aktors beslutning.

— Det er svært positivt at aktor har besluttet å anke saken. Og det er fornærmede svært lettet over.

Mannens forsvarer Torbjørn K. Sognefest sier han ikke vil kommentere saken før anken offisielt foreligger. Aktor har ennå ikke skrevet ankeerklæringen.

- Jeg ble lurt

Mannen satt i drosje og plukket opp kvinnen i Bergen sentrum den aktuelle desembernatten i 2013. De kjørte til hans firmalokaler for å ha sex. Kvinnen forklarte at han ble sint da hun forlangte at han skulle bruke kondom og at han grep til en kniv.

— Jeg var livredd, og trodde jeg skulle dø. Han lå oppå meg med en hånd over halsen min og en kniv i den andre hånden,har kvinnen uttalt.

Hun kom seg ut av lokalene og fikk tilkalt politi. Mannen nektet for å ha voldtatt henne.

— Jeg ble lurt i en felle,sa han i retten.

I dommen la retten vekt på at det ikke er funnet DNA på kniven. Retten poengterte også at flere andre som har vært i lokalene aldri har sett en kniv der.

Konen vitnet

Forretningsmannens forsvarer Torbjørn K. Sognefest slaktet politiets etterforskning i sin prosedyre under rettssaken, mens aktor Benedikte Høgseth mente bevisene var solide. Hun ba rettense bort fra forklaringen som mannens kone hadde gitt.

Konen fortalte at hun gikk fra barna som lå hjemme og sov til ektemannens arbeidsplass midt på natten for å se om han var der. Da hørte hun at mannen var der med to utlendinger. De krevde ektemannen for penger, forklarte konen i retten.

To vitnemål

Mannen ble pågrepet av politiet om natten. Konen forklarte at hun ikke nevnte dette for sin mann før etter at han ble tiltalt i august i år.

Et annet vitne som har arbeid for mannen, vitnet på en måte som underbygget at konen hadde vært til stede den aktuelle natten.

«Begge vitneforklaringene må ses i lys av deres tilknytning til tiltalte, og forklaringene kan være tilpasset tiltaltes forklaring», heter det i dommen.

Kritisk til etterforskningen

Retten la vekt på at saken er en svært alvorlig straffesak. Ifølge dommen burde flere etterforskingsskritt vært foretatt av politiet.

Slike etterforskningsskritt kunne eventuelt ha gitt opplysninger av betydning, ifølge dommen.

Retten mente også det var uheldig at ikke politiet foretok bedre åstedsundersøkelse og at det ikke ble gjort rundspørringer i nabohus og i etasjene over kontoret der mannen hadde vært med kvinnen.

«Det er også uheldig at kniven ikke ble sendt til analyse før ca. et halvt år etter at forholdet skal ha funnet sted», het det i dommen.

På bakgrunn av en helhetsvurdering fant rettens flertall således at det var rimelig tvil om skyldspørsmålet.

«Ikke grunnlag for å tvile»

Den ene dommeren, rettens mindretall, mente mannen burde ha vært dømt. Dommeren festet lit til den prostituerte kvinnen.

«Det er ikke grunnlag for å tvile på hennes forklaring. Det at hun ringte politiet kort tid etter at forholdet fant sted, forklarte seg som hun gjorde til politibetjenten og at hun i hovedsak har holdt fast ved sin forklaring senere, taler for at hennes forklaring er korrekt.»

Dommeren fant ikke grunn til å «feste lit til tiltaltes forklaring eller vitneforklaringene fra hans tilsatte, forretningsforbindelser eller ektefelle, og finner derfor at tiltalte må bli å dømme i samsvar med tiltalebeslutningen.»

Frifunnet for erstatning

Den prostituerte kvinnen la ned påstand om oppreisningserstatning på 150.000 kroner. Også på dette punktet ble mannen frifunnet.

— Vi merker oss dette, ettersom beviskravene i slike saker er langt mindre, sa forsvarer Sognefest.

Rettens flertall mente det var sannsynlig at mannen voldtok kvinnen, men ikke at det var klar sannsynlighetsovervekt. Derfor ble mannen frifunnet for erstatningskravet.