Aktor la ned påstand om syv måneders fengsel i saken som gikk i Nordhordland tingrett i desember.

Faren var tiltalt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, etter at han ifølge påtalemyndigheten skal ha utøvd vold mot den da fire måneder gamle gutten.

Brudd på hodeskallen

Da babyen kom inn på barneklinikken ved Haukeland, ble det påvist flere brudd, blant annet på hodeskallen.

Babyen hadde også blødning i hjernen og det ble påvist en hjerneskade.

Ifølge de medisinsk sakkyndige som forklarte seg i retten, er skadene typiske for en baby som er blitt ristet kraftig.

— Mistet babyen i gulvet

Faren avviste i sin forklaring at han hadde brukt vold mot barnet, og sa i retten at han mistet babyen i gulvet den aktuelle kvelden.

Nordhordland tingrett mente det var rimelig tvil om det var faren som hadde påført barnet skadene, og frifant derfor mannen.

Nå har førstestatsadvokat Walter Wangberg anket dommen inn for Gulating lagmannsrett, som har besluttet at anken skal behandles i en ny hovedforhandling.