— Den blir jo selvfølgelig anket, sier torghandler Viggo Lynghaug etter dommen i Bergen tingrett.

Dommen slår fast at ekteparet Lynghaug ikke har rett til å drive handel på Torget. De må også betale nesten 100.000 kroner i erstatning til Torget i Bergen as (TiB), slår retten fast.

Men Lynghaug har allerede bestemt seg for å anke til Lagmannsretten.

Slaget fortsetter

Dermed fortsetter slaget om Torget, som begynte da TiB fra og med 2002 innførte et forbud mot salg at utenlandske strikkeprodukter som jakker og kofter.

Den som ikke ville skrive under på en slik klausul i leieavtalen, måtte bare pakke sakene og finne seg et annet sted å selge fra, mente TiB.

Men Lynghaug ikke enig i klausulen. Ekteparet ville ikke skrive under, men fortsatte å drive virksomhet på Torget. I januar i år gikk Torget i Bergen til sak for å få kastet ut Lynghaug.

Tilspisset konflikt

Under rettssaken kom det frem at striden i perioder var så tilspisset at det kom til håndgripeligheter mellom Viggo Lynghaug og de andre torghandlerne.

I ett tilfelle tok en blomsterhandler nakketak på Lynghaug, i et annet vedtok Lynghaug et forelegg på 2000 kroner for å ha slått en torghandlerkollega som også driver med strikkeplagg.

I november i år møttes partene i Bergen Tingrett, som i går avsa dommen.

Hva er utenlandsk?

Viggo Lynghaug mener klausulen om utenlandske strikkevarer var skreddersydd for å presse ham ut av Torget og at også andre torghandlere selger varer som er produsert i utlandet.

Retten kommer til at Torget i Bergen as har rett til å innføre slike begrensninger i handelen som forbudet mot lusekofter og jakker strikket i utlandet er. Et slikt forbud er ikke i strid med norsk lov eller reglene i EØS-avtalen.

Når ekteparet Lynghaug ikke vil godta dette vilkåret og skrive under en kontrakt med Torget i Bergen as, har de heller ikke rett til torgplass, mener retten.

Retten mener det ikke er av betydning om de andre torghandlerne fremskyndet et slikt forbud for å bli kvitt en konkurrent, så lenge forbudet gjelder alle.

NY RUNDE: Viggo Lynghaug anker til Lagmannsretten etter at Bergen tingrett har avgjort at han ikke har rett til å drive handel på Torget i Bergen.<p/>ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG