45-åringen ble dømt til syv måneder fengsel etter å ha råkjørt flere ganger på Askøy. På det meste kjørte han i 220 kilometer i timen i 80-sonen.

— Var i dyp krise

— Vi er uenig i straffeutmålingen og anker dommen. Det er lite rettspraksis på dette området, sier Jannicke Keller-Fløystad.

Hun viser blant annet til at hennes klient straffes strengere enn mange promillekjørere som tas på ny.

— Min klient er ikke tidligere dømt for fartsoverskridelser. Han befant seg også i en dyp krise da kjøringen fant sted. Dessuten ble kjøringen begått over en kort periode på tre dager, sier Keller-Fløystad.

Glimt av føreren

I sommer fikk politiet tips om en video som var lagt ut på YouTube. Politiet på Askøy så på videoen og kjente straks igjen strekningen. Dessuten fikk de et glimt av føreren på videoen.

— Det resulterte i ransaking av mannens bolig. Der tok politiet beslag i datautstyr og fant flere videoer. De viste flere tilfeller av veldig stygg kjøring, sier Jan Christian Alvheim, politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Råkjørte tre dager

  1. desember ble 45-åringen dømt til syv måneder fengsel i Nordhordland tingrett. Han mistet også førerkortet for alltid.

I retten ble det bevist at han 15. juli kjørte i 212 km/t i 80-sonen ved Åsabø. Samme dag kjørte han i inntil 158 ved Sæterstøl, også det i 80-sonen.

Ved Skjelvik var han oppe i 123 km/t i 50-sonen. Fire dager senere gikk det også for fort:

220 km/t i 80-sonen ved Åsabø.

163 km/t i 60-sonen ved Ravnanger.

130 km/t i 50-sonen ved Nordre Erdal.

Innrømmet alt

Retten fant ham også skyldig i tre tilfeller dagen etter.

  1. juli: 219 km/t i 80-sonen ved Åsabø.
  2. juli 171 km/t i 60-sone ved Ravnanger.
  3. juli: 99 km/t i 50-sonen ved Hanevik.

Alvheim forteller at mannen innrømmet forholdene i første avhør med politiet. Mens forsvareren argumenterer med at kjøringen fant sted over en kort periode på tre dager, vektlegger Alvheim at kjøringen er gjentatt og planlagt.

— Han har hatt med seg opptaksutstyr, slik at kjøringen fremstår som planlagt. Han har også kjørt på dårlige veier midt på dagen, da det er mange som ferdes på veien, sier Alvheim.

Fartsmåleren viser 234 km/t på videoen som nå er publisert, men sykkelen er testet på Flesland flyplass. Ifølge politiet var den reelle farten da 220 km/t, forklarer Alvheim.

Ekstreme overskridelser

Saken gikk som en tilståelsesdom i retten. Det betyr at MC-føreren ga en uforbeholden tilståelse i retten og hadde krav på strafferabatt. Alvheim la ned påstand om åtte måneder fengsel, men tingretten mente syv måneder var passende straff.

«Det er sparsomt med rettspraksis ved så høye hastighetsoverskridelser, og retten har tatt utgangspunkt i et normalnivå for en enkeltovertredelse, og deretter utmålt en samlet straff for samtlige forhold», heter det i dommen.

Det er tale om ekstreme hastighetsoverskridelser, slår tingretten fast og viser til andre dommer.

Kan søke om fem år

For syv av forholdene mannen ble dømt for, mener retten at mannen kunne ha vært dømt til mellom 30 og 60 dager fengsel. Farepotensialet er straffeskjerpende. Retten har også vektlagt at kjøringen fant sted over tre dager.

Mannen ble også fradømt førerretten for alltid, men kan søke om å få førerkortet tilbake etter fem år. Da vil han i så fall måtte avlegge førerprøven på ny.