I november ble han dømt til 19 års fengsel i Gulating lagmannsrett for drapet på Kay Ivar Sommerschild. Det er samme straff som han fikk i Bergen tingrett.

To ønsket 20 år

— Dommen ankes. Jeg skal ha et møte om denne saken onsdag. Inntil da er det ikke mer å si, sier forsvarer Øystein Storrvik.

Det er straffeutmålingen som Larsen ønsker at Høyesterett skal prøve. Han ble funnet skyldig i forsettlig drap, to drapsforsøk samt trusler.

I lagmannsretten mente to av dommerne at Larsen burde dømmes til 20 år, men flertallet falt ned på at 19 år var rett straff.

Trangt nåløye

— Det er straffeutmålingen som ankes, og de mener åpenbart at straffen var for streng, sier Benedicte Hordnes.

Statsadvokaten førte saken for retten og tviler på at anken fører frem.

— Nåløyet for å slippe gjennom med en anke til Høyesterett, er trangt, sier hun.

DØD: Kay Ivar Sommerschild (25) ble skutt og drept.
PRIVAT