Oslo tingrett fant ingen formildende omstendighet da de 2. oktober slo fast at Iversen var skyldig i drapet på politimannen. Retten konkluderte også med at Iversen avfyrte de andre og dødelige skuddet mens offeret lå nede på bakken, og avviste Iversens påstand om at han handlet i nødverge.

Prøver med Elden

Nå har uker gått og Iversen har byttet forsvarer til advokat John Christian Elden. De ønsker at lagmannsretten skal vurdere spørsmålet om nødverge på nytt.

— Iversen følte seg truet og sier han handlet i nødverge. Det ønsker vi å få prøvd for en ny domstol, sier Elden til BT.

Iversen har ikke anket erstatningen på 330.000 kroner som han ble dømt til å betale til offerets foreldre.

— Han ønsker ikke at familien skal gå gjennom denne delen av saken på nytt. Han innser at han har et ansvar for at Berthelsen døde, sier Elden.

Offerets foreldre er ikke overrasket over at det blir en ny runde i rettsapparatet.

— Det hadde vi ventet. Vi har mistet troen på hele systemet. Først ventet vi halvannet år før saken kom opp, så kom den milde straffen. Nå går det nok lang tid igjen før saken kommer opp, sier Eskild Berthelsen, Bjartes far.

- Slapp for billig

— Dommerne har satt en pris på Bjartes liv. Den er 13 år. Det synes vi er altfor lite, uttalte foreldrene da dommen falt.

Den oppfatningen har de fortsatt.

— Vi hadde håpet at Riksadvokaten også anket dommen. Vi synes 13 år er utrolig mildt for en ren henrettelse. Det synes vi også aktors påstand om 15 år var. 18 år hadde vært mer passende, sier Eskild Berthelsen i dag.

At erstatningsdelen av dommen ikke er anket bryr foreldrene seg mindre om. For dem handler ikke saken om penger. En negativ side har anken likevel.

— Nå når denne sivile delen av saken ikke ankes, mister vi bistandsadvokaten. Dermed blir vi satt helt på sidelinjen og blir gjort til vanlige tilskuere. Det synes jeg er provoserende, sier Berthelsen.

Han og konen har ikke tenkte å følge neste rettrunder dag for dag, slik de gjorde forrige gang.

— Det var ille nok en gang. Vi kan tenke oss å høre prosedyren, sier Eskild Berthelsen.

VENTET: På Marit og Eskild Berthelsen (i bakgrunnen) kom det ikke som noen overraskelse at Tore Iversen (foran) anket drapsdommen, men at han godtar å betale erstatning. - Med det mister vi bistandsadvokaten. Dermed blir vi satt helt på sidelinjen, sier Eskild.<p/> Arkivfoto: HÅVARD BJELLAND