— Straffeutmålingen er for mild for de forholdene han er domfelt for, mener politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Han mener Atle Johan Løvaas bør fratas retten til å arbeide som alternativ behandler etter å ha blitt dømt for å ha behandlet farlige, smittsomme sykdommer.

Den omstridte homøopaten ble i Bergen tingrett frikjent på fem av ni tiltalepunkter, og hans forsvarer kalte dommen ”en full oppreisning”.

Nå kan det altså gå mot en ny runde i lagmannsretten.

— Vi har anket dommen fordi vi mener retten har vurdert bevisene feil, og fordi de ikke har vurdert forholdene opp mot skyldkravet grov uaktsomhet, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Forholdene Løvaas ble dømt for, var fire tilfeller der han behandlet pasienter for den alvorlige, smittsomme sykdommen kikhoste. Tre av disse pasientene var barn under tre år.