• Jeg var i fengselet og gikk gjennom dommen med min klient. Han anket på stedet, sier advokat Stein Erik Ottesen.

51-åringen er uenig i rettens vurdering av hendelsene som endte med at en 27 år gammel kvinne ble kvalt.

— Han avviser på det sterkeste at dette var en ren avstraffelse. Retten har ikke tatt hensyn til hans fremstilling av hendelsesforløpet. Han mener han kun forsvarte seg mot et angrep. Hadde ikke det blitt brukt kniv mot ham, ville utfallet vært et helt annet, sier Ottesen.

51-åringen reagerer på at retten ikke legger større vekt på at han ble angrepet.

— Da han leste dommen, var hans førte reaksjon at det nærmest er fritt frem for å angripe noen med kniv.

Advokaten vurderer nå å be de psykiatrisk sakkyndige om å undersøke klienten grundigere før ankeforhandlingene starter i Gulating lagmannsrett. Bakgrunnen er at det er kommet nye opplysninger om at 51-åringen ble angrepet med kniv i barndommen.

— Disse opplysningene er åpenbart relevante. Det kan bli aktuelt å be om en tilleggsuttalelse fra de sakkyndige, sier Ottesen.

<b>KREVER NY RUNDE:</b> Den drapsdømte 51-åringen anker dommen til Gulating lagmannsrett. - Han reagerer både på bevisbedømmelsen og straffeutmålingen, sier forsvarer Stein Erik Ottesen. ARKIVFOTO: FRED IVAR KLEMETSEN