22-åringens forsvarer, advokat Harald Johannessen, bekrefter at de anker dommen fra Bergen tingrett.

På grunn av den høye strafferammen for voldtektsforsøk, er anken garantert å gå gjennom.

— Vi mener det ikke er ført bevis for at det var et voldtektsforsøk, sier Johannessen.

Bergen tingrett fant på sin side ingen formildende omstendigheter, og dommerne fremhevet 22-åringens «manglende innsikt og empati for de fornærmede».

— Det foreligger en nærliggende og reell fare for gjentakelse av likeartede handlinger som i tiltalebeslutningen og i dommen fra Kristiansand tingrett, heter det i dommen.

Kristiansand-dommen viser til at 22-åringen ble dømt for voldtekt av en ni år gammel gutt i januar 2010.

«Manglende empati»

Retten finner ingen formildende omstendigheter, og fremhever 22-åringens «manglende innsikt og empati for de fornærmede».

I starten av januar var 22-åringen i retten, tiltalt for voldtektsforsøk mot den 15 år gamle gutten. Overfallet skjedde på en grusvei opp mot Hellen festning i Sandviken.

Saken gjaldt også et tilfelle av seksuell handling mot en voksen student på Landås.

Forholdene skjedde med bare noen dagers mellomrom i slutten av august 2013. 22-åringen ble pågrepet ni dager etter overfallet i Sandviken.

I Bergen tingrett erkjente 22-åringen straffskyld for begge forholdene.

— Han husker ikke, men har for så vidt erkjent de faktiske forholdene i begge sakene. Men han erkjenner ikke at han har forsøkt å voldta, sier Johannessen.

- Automatisk

Anken gjelder for så vidt ikke lengden på dommen, eller at det ble idømt forvaringsstraff.

Men Johannessen poengterer at lagmannsretten - hvis dommerne gir medhold i anken - på ny må vurdere grunnlaget for forvaring og hvor lang minstestraffen eventuelt skal være.

— Straffutmålingen blir automatisk prøvd når man anker over skyldspørsmålet. Skal min klient dømmes for noe i forhold til 15-åringen, må det være seksuell handling. Og det er en langt mildere bestemmelse enn voldtektsparagrafen, sier han.