— Jeg kan bekrefte at dommen ankes, sier forsvarer Beate Hamre.

Kvinnen fra Nordhordland ble dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder for å ha levert inn to falske voldtektsanmeldelser i 2011.

- Uskyldig dømt

Første gang var 30. september. Da gikk hun til politiet og forklarte at hun var blitt voldtatt av en haiker ved Meland kirke. 1. desember anmeldte hun en navngitt mann som hun arbeidet for. Han ble beskyldt for å ha voldtatt henne.

Etter den første voldtektsanmeldelsen ble det tatt DNA-prøver av kvinnen. De viste DNA-spor fra mannen som siden ble anmeldt for voldtekt.

Kvinnen innrømmet da, ifølge dommen, at det hadde vært et seksuelt forhold mellom henne og mannen.

Politiet begynte etter hvert å tvile på kvinnens forklaringer, og hun ble tiltalt og dømt for to falske voldtektsanmeldelser.

— Hun fastholder at hun er uskyldig dømt i forhold til anmeldelsen av mannen, sier Hamre.

- Frivillig seksuell kontakt

I retten innrømmet kvinnen at den første anmeldelsen var uriktig. Ifølge dommen forklarte hun at hun sto fast på dette fordi hun ble presset av mannen som hun siden anmeldte.

Han på sin side vedgikk at han hadde hatt frivillig seksuell kontakt med kvinnen, men nektet for at han hadde voldtatt henne.

Retten trodde ikke på den siste anmeldelsen og viste blant annet til at det hadde vært 360 telefonkontakter mellom kvinnen og mannen i perioden mellom de to voldtektsanmeldelsene.

— Jeg ønsker ikke å kommentere dette, sier mannen som ble anmeldt for voldtekt.