• Han føler seg uskyldig dømt, sier forsvareren.

Motorsyklisten Bjørn Robert Nesse (44) døde da han kjørte inn i en bil som holdt på å snu i Høyangertunnelen.

En sogning i 30-årene erklærte seg uskyldig i Fjordane tingrett i slutten av juni, men ble dømt til fengsel i tretti dager.

Nå er det at det blir en ny runde i retten. Forsvarer Svein Tømmerdal har levert en fullstendig anke.

— Klienten min føler seg uskyldig dømt, sier han til NRK.no.

La først bort saken

Ulykken skjedde om kvelden 19. juni i fjor. Nesse (44) ble fløyet til Haukeland universitetssykehus, men døde av skadene.

Bilen havnet på skrå over motgående felt, ifølge politiet. De la bort saken, men de etterlatte klaget til Riksadvokaten, som avgjorde det skulle reises tiltale.

I retten ble han dømt for å ha brutt veitrafikklovens paragraf 31, første ledd, i Vegtrafikkloven, der det står at «den som ved bruk av motorvogn uaksomt volder betydelig legemsskade eller en annens skade, straffes...».

Kunne ikke se motorsykkelen

Den tiltalte mener at han ikke kan bebreides fordi han ikke hadde mulighet til å se motorsykkelen, og hevder at den var uten lys og holdt høy fart.

Etterforskningen viste at hovedlyset på motorsykkelen trolig ikke var påslått, men det la ikke retten avgjørende vekt på. De fant at kjøringen var uansett var uaktsom.

Av dommen på tretti dager ble 16 gjort betinget.