GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrøm@bt.no

Leiligheten ble i sin tid kjøpt av Fyllingsdalen sykehjem til personalboliger. Nå ønsker kommunen å bruke leilighetene til boligtrengende. Borettslaget har motsatt seg dette og har fått byrettens medhold.

— Vi anker fordi vi mener dommen ikke tar hensyn til at disse leilighetene ikke for all fremtid skal brukes til sitt opprinnelige formål. Vi mener kommunen kan omdisponere og bruke leilighetene til grupper som faller inn under målene for kommunens boligpolitikk, sier advokat Karstein Rye hos kommuneadvokaten i Bergen.

Dersom kommunen ikke gis medhold i denne tankegangen sier Rye det under enhver omstendighet er aktuelt å bruke leilighetene til boligsosiale formål.