16 mennesker mistet livet i Sleipner-forliset for tre år siden.

Blankt frifunnet

Påtalemyndigheten krevde seks måneders betinget fengsel for "Sleipner"-kaptein Sverre J. Hagland, og en foretaksbot på 4 millioner kroner for ulykkesrederiet HSD.

Både Hagland og HSD ble imidlertid blankt frifunnet i Sunnhordland tingrett 11. november.

— Vi tar Riksadvokatens beslutning til etterretning. Men før det foreligger en offisiell melding fra riksadvokaten, ønsker jeg ikke kommentere beslutningen, sier advokaten til kaptein Sverre Hagland, Per Magne Strandborg.

- En lettelse

For Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter Sleipner-ulykken var dommen i Sunnhordland tingrett en stor skuffelse. Derfor er leder Roy Erling Furre glad for at Riksadvokaten anker:

— For oss er det en lettelse at dommen blir anket. Det ville vært helt uholdbart om den ble stående. Det ville jo betydd at det var mer eller mindre fritt frem på sjøen for det HSD og kapteinen faktisk har hatt ansvar for. Jeg håper utfallet av neste sak i lagmannsretten blir annerledes.

— Vil det ikke være en stor belastning for de etterlatte å få en ny full gjennomgang av saken?

— For mange vil det være en stor belastning. Med en ny runde får vi masse fokus på saken. De får rippet opp i gamle sår hele veien, og får ikke lagt saken bak seg. Samtidig ønsker de etterlatte at samfunnet sier fra at vi ikke kan akseptere det som skjedde. Og det kan bare skje via rettssystemet og en dom. Derfor tror jeg de fleste vil forholde seg tålmodig til at saken kommer opp på nytt, sier Roy Erling Furre.

- HSD står sterkt

Informasjonssjef Arild Sondre Sekse i HSD mener selskapet står sterkt i en ankesak.

— Vi forholder oss til at Riksadvokaten vil anke dommen, sier Sekse til BT. Vi gjorde et grundig arbeid i forrige runde. Nå får svi sette oss ned og se om det er nødvendig med en ny omfattende gjennomgang, men vi mener vi har fått alt på bordet omkring hvordan vi håndterte sikkerheten. Dette ble også lagt til grunn i Sunnholrdland tingrett, og spør du meg, holder det som der kom frem i massevis.

Sekse mener dommen ikke uttrykte noen tvil om at HSD befant seg på rett side av lov og regelverk. Selskapets sikkerhetsopplegg og måten dette ble håndtert på var helt i tråd med det som er forventet av ansvarlige myndigheter, og som eller er normalt i næringen.

— Dette ble grundig dokumentert av oss i retten. Vi vet ikke hva grunnlaget for anken er. Får vi vite det, skal vi selvsagt kommentere andre momenter som måtte komme på banen. Dersom det er slik at regelverk og lover er for dårlige på dette området synes jeg det er rart å dømme et selskap for å følge et dårlig regelverk.

Har lært av ulykken

— Hva betyr det for HSD at denne saken får en ny runde i retten?

— Spør du omdømmeeksperter, og jeg har ikke gått på den skolen, vil de sikkert si at det er uheldig for hvordan publikum oppfatter oss. Vi jobber ufortrødent videre med det som er posisivt for HSD og tror det er viktigst for oss.

— Hvordan vil en ny runde påvirke de ansatte?

— Negative oppslag, eller oppslag som kan oppfattes som negative for selskapet, kan være en belastning. Men vi har så mye oppmerksomhet på alt det positive som skjer med selskapet at positiviteten sprer seg trass i en tragisk og tung ulykke. Vi skal bry oss om kunder og ansatte. Er det en ting denne ulykken har lært oss, så er det å bry seg om de menneskelige aspektene, sier Arild Sondre Sekse.

HEVES: Her blir Sleipner hevet.
ARKIVFOTO: BT