Etter å ha blitt dømt i Bergen tingrett i februar i år, ble Løvaas fullstendig renvasket i dommen fra Gulating lagmannsrett i november.

Dommen slår fast at det ikke er funnet bevis for at han har villedet eller feilbehandlet pasienter i sin virksomhet.

Nå har Statsadvokaten i Hordaland sendt inn anke til Høyesterett.

Politiadvokat Rudolf Christoffersen som har ført saken i de to første rettsinstansene, sier at saken blir anket av to årsaker.

— Vi anker på grunn av lovanvendelsen i lagmannsretten. Dessuten er dette en sak av meget prinsipiell karakter. Det finnes ingen høyesterettsavgjørelser på slike saker etter at den den nye loven om alternative behandlingsmetoder trådte i kraft fra 1. 1 2004, sier Christoffersen.