Statsadvokat Benedikte Høgseth bekrefter at Drevland-saken ikke fikk sin slutt med kjennelsen fra Tingretten.

— Straffeutmålingen er anket fra påtalemyndighetens side. Det vil si at det er skrevet ankerklæring som motparten har mottatt. Saken blir oversendt lagmannsretten så snart vi har fått ankeerklæringen i retur, sier Høgseth til TV 2.

I Tingretten ble Drevlands straff satt to år og seks måneders fengsel. Allerede da straffen ble kjent i forrige uke fortalte Høgseth at hun vurderte å anke.

— I alle fall på straffutmålingen. Men nå må jeg sette meg ned og få lest dommen ordentlig, sier Høgseth til BT.Nå er konklusjonen klar:

— Vi mener i tillegg at det ikke er grunnlag for en betinget reaksjon, slik retten har gjort, sier Høgseth til TV-kanalen.