– Jeg er mildt sagt overrasket, sier advokat Ole Petter Drevland, som representerer den tiltalte eksdørvakten (37).

Riksadvokaten avgjørelse ble i dag fakset til de to tiltaltes forsvarere og statsadvokat Jarle Golten Smørdal.

— Min klient synes selvfølgelig det er helt forferdelig at dette marerittet ikke er over, sier Drevland.

Eks-dørvakten (37) har ikke særlig lyst på en ny runde i retten.

— Han har annet å bedrive tiden sin med. Han er opptatt med studier, og derfor oppfattes det som ekstra belastende å sitte i retten, sier Drevland.

Forsvareren har ingen forståelse for Riksadvokatens vurdering.

— For meg fremstår det som en klinkende klar dom. Jeg hadde håpet at denne farsen nå var over, sier Drevland.

– Skuffet

– Vi er skuffet og overrasket over at dommen ankes, sier advokat Thomas Randby, som representerer den tiltalte fotballspilleren (27).

Randby snakket tirsdag med sin klient om anken.

– Hvordan ser han på å måtte møte i en ny rettssak?

– Jeg tror han per i dag ikke har maktet å tenke så langt. Han har foreløpig nok med å fordøye denne nyheten, for han hadde absolutt håpet at det var over nå, sier Randby til bt.no

– Riksadvokaten har gitt ordre om at jeg skal anke dommen, og det vil nå bli gjort snarest mulig, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal.

– Forhåndsoppfatning

Riksadvokatens beslutning er i tråd med statsadvokatens innstilling.

Derfor krever Busch anke:

– Etter påtalemyndighetens syn har tingretten bedømt bevisene feil, skriver Busch i anke-ordren.

– Retten synes ikke å ha foretatt en vurdering av det totale bevisbildet, og dommen preges av at retten allerede i utgangspunktet fastlår at den setter «store spørsmålstegn» ved Jarle Olsens troverdighet. Denne forhåndsoppfatning fremstår deretter som et premiss ved drøftelsene av faktum og enkeltelementer i saken, skriver Busch.

Riksadvokaten mener det ikke har kommet fram noe nytt i tingretten som svekker påtalemyndighetens sak, og at krever derfor anke:

– I en så alvorlig sak som denne har påtalemyndigheten et særlig ansvar for å benytte den adgangen loven gir til å søke å få saken ytterligere belyst gjennom en ny prøving i lagmannsretten, skriver Riksadvokaten.

Forsvareren uenig

Forsvarer Ole Petter Drevland er uenig med Riksadvokaten i at det ikke har kommet frem noe nytt i tingretten som svekker aktoratets sak.

— De som fulgte saken vet jo at det kom frem en rekke nye punkter under hovedforhandlingen, som etter mitt skjønn ikke minst rokket ved Jarle Olsens troverdighet. Når hans forklaring er det viktigste beviset, bør man se hen til hvordan utenforstående, nøytrale personer oppfatter Olsen, sier Drevland.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch anker dommen i Åsane-saken.
Larsen, Håkon Mosvold