Anja Weløy Aarseths foreldre har mandag fått lese dommen mot mannen som drepte datteren deres. Ifølge bistandsadvokat Einar Råen, håper foreldrene at en dom på lovens strengeste straff for voldekt og drap, vil virke preventivt.

— At en ung jente skal bli voldtatt og drept mens hun er ute på joggetur, er noe de håper aldri skjer igjen. En streng forvaringsdom, som i denne saken, sender et sterkt signal. Håpet deres er at dette signalet når ut til andre, sier Råen.

— Samfunnets oppgjør

Foreldrene fikk medhold i sitt erstatnings- og oppreisningskrav på til sammen 530.000 kroner. De er fornøyde med at kravet ble tatt til følge.

— Og så tar de til etterretning at straffen for gjerningsmannen er den strengeste vi har i Norge. De ønsker ikke å mene noe offentlig om hans konkrete straff. De anser straffeutmålingen som samfunnets oppgjør med disse grusomme handlingene, sier Råen.

— Dommen understreker for dem at dette aldri må skje igjen, fortsetter han.

- Ingen overraskelse

24-åringens forsvarer sa umiddelbart etter domsavsigelsen at resultatet ikke kom som noen stor overraskelse.

— Forvaring var ett av to mulige utfall, noe jeg har forberedt min klient på. Nå skal vi gå gjennom dommen sammen, sa forsvarer Per Herman Thori-Aamot.

Aktor, statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, sier til BT at hun anser dommen som grundig og god.

Nordheim fikk fullt medhold i sin påstand om 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for Steven Dan Danielsen.

PARTENE: Aktor, statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim og forsvarer Per Herman Thori-Aamot før domsavsigelsen mandag.
Christian Nicolaisen