Han reagerer sterkt på at Arbeiderpartiet ikke kommer til enighet med byrådspartiene i bompengesaken.

KrF og Høyre trenger støtte fra Ap, for å få flertall for bompengesøknaden som skal sendes til Stortinget. Årsaken er at Frp ikke ønsker å støtte en sak om bompenger.

Ap mener byrådspartiene har tilbudt for lite i forhandlingene. Blant annet vil Ap ta vekk Skansentunnelen fra prosjektene som skal finansieres med bompenger. Pengene vil de heller bruke til å bygge Bybane til Åsane.

Rygg mener Ap bryter den gamle avtalen om Bergensprogrammet.

— Bybanen ble mulig fordi vi fikk til en tverrpolitisk avtale om Bergensprogrammet, der det skulle bygges Bybane, Ringvei-vest og Skansentunnel. Så ble vi enige om at Bybanen og ringvei vest skulle bygges først – deretter Skansentunnelen.

Avbryter avtale

Når de to første prosjektene er bygget, så løp Ap bort fra avtalen, mener Rygg.

— De sier verden har forandret seg. Det som har forandret seg er at Ap ikke står ved en skriftlig avtale og ønsker tydeligvis ikke å gjøre sentrum og Bryggen bilfri, sier han, og legger til:

— Det er sjelden å se så tydelig politisk vingling som dette.Rygg viser til at byrådspartiene legger inn penger til å regulere Bybanen til Åsane i bompengesøknaden.

— Vi er alle enige om at den skal bygges så raskt som mulig. Og vi går i gang med reguleringen av den på tross av at statens bidrag uteblir. Så hva er det egentlig Schjelderup vil? Den forutsigbarheten og langsiktigheten som tross alt har kjennetegnet Ap i Bergen er borte. De har tydeligvis tatt et strategisk valg om å bli populister i stedet for å få til resultater. Det er ikke bra for verken dem eller Bergen, sier KrF-toppen.

Vil ikke forhandle

Utspillet til Rygg kommer midt i sensitive forhandlinger mellom bystyrepartiene. KrF og Høyre har snakket med flere av opposisjonspartiene, for å prøve å få til en avtale. Dag Skansen (H) skal etter det bt.no kjenner til forsøke å ta ny kontakt med Ap. Byutviklingsbyrådens uttalelser bygger ikke bro mellom partene:

— Ut fra Filip Ryggs uttalelser virker det dessverre ikke som Høyre og KrF ønsker å sikre et bredt flertall for fremtidsrettede løsninger. Det beklager vi. Vi skal gjerne forhandle, men da må høyresiden bli med påmiljøvennlige og gode løsninger og ikke tvilholde på det man trodde var rett i forrige årtusen, sier Harald Schjelderup (Ap).

Han er helt uenig i påstanden om at de løper fra en gammel avtalen.— I den grad noen bryter en avtale er det byrådet. Her bringes det inn nye prosjekter i hundremillionersklassen som aldri har vært en del av Bergensprogrammet, som ny vei til Hjellestad. Den burde værtfinansiert utenfor Bergensprogrammet.

Gruppelederen til Ap står på at forhandlingene de førte med byrådspartiene ikke var reelle:

— Byrådspartiene presenterte oss for et ultimatum medgammeldagse prioriteringer fra 1999. Snakk om å rygge inn i fremtiden. For vår del er vitydelig på at Bybane til Åsane er viktigere enn en biltunnel som vil føre til enda mer trafikk mot sentrum. Og vi mener at det er klokere å tidsdifferensiere bompengene i stedet for å doble satsene hele døgnet, slik høyresiden vil.

Hva tenker du om bompenge-krangelen mellom politikerne?