Retten mener det er helt avgjørende at 20-åringen får tett oppfølging, dersom ikke langt mer alvorlig vold begås:

«Med mindre det settes inn tiltak, og han selv griper fatt i problemet, er det sannsynlig at han i fortsettelsen vil gjøre seg skyldig i fortsatt vold og gjerne med dramatisk utgang», skriver dommeren.

— Han husker ikke

Straffen for de omtalte forholdene, flere tilfeller av vold, trusler og tyverier, er satt til to års fengsel. Ni måneder er gjort betinget mot at den unge mannen underlegger seg behandling.

— Min klient husker ikke voldsepisodene. Derfor erkjenner han ikke straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Vegard Austgulen.

— En hyggelig gutt som har problemer når han nyter alkohol. Han innser at han trenger oppfølging, men opplever at han ikke har fått slik hjelp, sier advokaten.

Under rettsforhandlingene ble det fra påtalemyndighetens side lagt vekt på at mannen har begått omfattende, og rå vold. De tegnet bilde av en mann de tror vil begå drap dersom han ikke stoppes.

Ofrene tilfeldige

Felles for ranene og volden som 20-åringen ha begått de siste året, er at han velger ofrene tilfeldig, og går til angrep uten forvarsel.

De to ranene han er dømt for skjedde med fem minutters mellomrom. Ønsket var å skaffe seg røyk og 20 kroner. De to mennene som ble angrepet ble slått og sparket gjentatte ganger, også da de lå nede.

— Jeg fikk knust nesen og ble liggende en uke på sofaen. Men egentlig tror jeg han som gjorde det, hadde det verre enn meg, sier et av ofrene til BT. Han ønsker å være anonym.

— Straffen var vel som ventet, men det er skremmende at en så ung mann begår så omfattende og rå vold, legger han til.

Gjorde inntrykk

Flere av ofrene til 20-åringen kom i tur og orden i retten og fortalte om angsten som har preget hverdagen deres siden. Flere er engstelige for å gå ut alene, og ser seg over skulderen.

— Når man hører de enkelte vitnene sine forklaringer, kan man bli skremt. Jeg tror min klient er veldig lei seg for det som har skjedd, og mer enn noe annet ønsker å få hjelp, sier advokat Austgulen.

Han tror ikke et langt fengselsopphold vil bidra positivt.

— Det har ingen nytte.

Toppen av smålighet i 20-åringens kriminelle løpebane finnes i et tyveri som ble gjort tidligere i sommer. Han oppsøkte da en kjenning som han visste samlet inn penger til kreftsyke barn på Haukeland. 20-åringen ba om å få kjenne på bøssen, noe han fikk. Den anledningen nyttet han like godt til å stikke av med hele bøssen, som inneholdt rundt 4000 kroner.

— Igjen er dette forhold som han beklager, men som er begått i alkoholrus og som han ikke husker noe av, sier Austgulen.