– Vi naboer er blitt fullstendig overkjørt. Her turer Bergen kommune frem fullstendig ulovlig for å nå målet om full barnehagedekning, sier en rasende Steinar Aagesen. Han eier nabotomten til den midlertidige brakkebarnehagen som skal settes opp i parken.

Den omstridte barnehagen skal gi barnehageplass til 60 barn og er planlagt ferdig i januar.

Da BT kom på byggeplassen i går ettermiddag, var noen greiner av et par store løvtrær i Aagesens hage akkurat skåret ned.

– Kuttet trær på privat grunn – Dette er helt ulovlig. Derfor ber jeg nå om at de ansvarlige, byrådsleder Monica Mæland og ordfører Gunnar Bakke, blir straffet og at arbeidet stoppes øyeblikkelig før skaden blir uopprettelig, sier Aagesen. Det var kuttingen av trærne i hagen som fikk begeret til å flyte over

Men i tillegg mener Aagesen det er flere forhold rundt byggingen som er klart ulovlig.

Han hevder at det av rammetillatelsen går klart frem at brakkene som skal huse den midlertidige barnehagen skal settes opp fem meter fra nabogrensen.

– Slik de nå settes opp blir de liggende i en avstand på mellom 1,9 og to meter fra nabogrensen, hevder grunneieren.

Han reagerer også på at barnehagebrakken kommer til å se annerledes ut enn godkjente tegninger viser. Blant annet mener han at en trapp opp til annen etasje vil bli ulovlig plassert utenpå huset.

Stopper ikke Oppvekstdirektør i Bergen kommune, Anne Marit Presterud, sier at kommunen i går ikke kunne bekrefte at anmeldelsen er levert politiet.

– Men slik saken står nå kan jeg ikke se at barnehagen i Nygårdsparken bygges ulovlig.

Hun forklarer at opprinnelig var barnehagebygget planlagt satt opp fem meter fra Aagesens hage.

– Men fordi vi fikk mange naboprotester, ble bygget snudd. Samtidig fikk vi godkjenning for å bygge barnehagen fire meter fra nabogrensen.

– Aagesen hevder nå at bygget blir reist i en avstand på mellom 1,9 og 2,2 meter fra nabogrensen?

– Så lenge jeg ikke har sett anmeldelsen, kan jeg ikke ta stilling til disse opplysningene. I følge opplysninger fra byggeleder, skal det være fire meter til nabogrensen.

– Huseieren hevder også at det er kuttet ulovlig i trær?

– Noen av trærne i parken måtte beskjæres for å få plass til en byggekran på byggeplassen Jeg har fått opplyst at Grønn etat har gitt tillatelse til skjæringen. Men vi vil nå selvsagt undersøke om det også er foretatt beskjæringer av trær som ikke står på Bergen kommunes grunn, sier hun.

Rune Sævig