Høyrelederen er godt oppdatert på konflikten som herjer Bergen. Fylkesmannen og bypolitikerne har vært i tottene på hverandre en rekke ganger. Siste bidrag til polemikken kom Sponheim med, da han kalte bystyrepolitikere for «hobbyplanleggere».

Anledningen var Fylkesmannens mange innsigelser til bystyrepolitikernes byggeplan i Bergen (kommuneplanens arealdel, KPA).

— Det er ikke vanlig kutyme å stå og kalle bystyrepolitikere for hobbyplanleggere, uten at jeg skal stå her og refse ham, sier Solberg.

Egen domstol

Fra landsmøtet til Høyre har hun derimot en lovnad om ny politikk å komme med. Blir hun statsminister, skal det i løpet av den første perioden fremmes en sak om en egen domstol for lokaldemokratiet.

I dag må kommunen klage en avgjørelse fra Fylkesmannen inn til departementet, som igjen er sjefen til Fylkesmannen. Staten møter kommunen i alle fora altså. Det mener Solberg skaper dårlige rettssikkerhet for kommunene.Partilederen vil ikke legge all skyld for konflikten i Bergen på Fylkesmannen.

— Det er ikke nødvendigvis embedsmennene som gjør feil, problemet er handlingsrommet de har til å utøve skjønn. Det er altfor stort, og det må vi stramme inn.

Politisk ansvar

Får Høyre det som de vil, vil fylkesmennene dermed få mindre anledning til å fremme innsigelser mot lokalpolitkernes planer. Solberg legger ikke skjul på sin irritasjon over Sponheim sine beskrivelser av bergenspolitikerne som «hobbyplanleggere».

— En fylkesmann må være klar over at planlegging er politisk ansvar. Lokalpolitikere er heller ikke fulltidspolitikere. Hva er det han egentlig mener, at vi ikke skal ha politisk ansvar for planleggingen? Vil han legge ned lokaldemokratiet, spør statsministerkandidaten.

Hvem har rett? Diskuter under: