— Vi har vært igjennom en svært ryddig prosess, og det skal ikke være noe tvil om at alle regler er blitt fulgt, sier Nils Haukeland i ABG Sundal Collier.

Han representerer selskapet som ble hyret inn av både HSD og Gaia for å være en nøytral rådgiver i fusjonsprosessen.

Helt vanlig med avvik

Den siste tiden har bytteforholdet mellom HSD og Gaias aksjonærer blitt et hett diskusjonstema. Bergens Tidende skrev tirsdag at Ernst & Young har anbefalt at det gjøres en helt ny verdivurdering av Gaia og HSD. Selskapet mener HSD er mindre verd og Gaia mer verd enn det bytteforholdet ABG Sundal Collier anbefalte til styret i Gaia.

— Vi visste om resultatene fra Ernst & Young da vi anbefalte å beholde det opprinnelige bytteforholdet, sier Haukeland.

— Det er ikke noe uvanlig at det kommer frem avvikende resultater i slike rapporter. Vi tok med alle resultatene i vårt beslutningsgrunnlag, sier Haukeland.

- HSD vet antall busser

Ernst & Young avdekket blant annet at pensjonsutgifter, bonusutbetalinger og utbetalt utbytte ikke var kommet til fratrekk i verdivurderingen av HSD.

En rekke andre feil ble avdekket. Samlet beløp disse seg til nesten 83 millioner. Haukeland mener det ikke er uvanlig.

— Slike rapporter skal avdekke faktiske feil i beregninger. Noe kan være rent tidsmessig, at ikke alle tall er oppdatert for nye regnskapstall og andre forhold, sier Haukeland.

Han mener nyheten om at HSD ikke vet om hvor mange busser de eier, mest sannsynlig skyldes mangel på oppdaterte tall.

Ulike oppfatninger om fremtidig inntjening bidrar også til at det forekommer ulike verdivurderinger av et selskap.

— Det er et veldig subjektivt felt, og dette kan påvirke verdsettelsen av et selskap, sier Haukeland.