— Jeg følte meg voksen nok, og har ikke hatt problemer med dette i etterkant, sa den nå 15-årige jenten i Bergen tingrett i går.

Hun ønsket ikke å fremme erstatningskrav mot tiltalte.

— Nei, det blir helt feil. Vi var to om dette, og egentlig vil jeg bare ha denne saken ut av verden, sier den unge jenten til Bergens Tidende.

Utuktig omgang

Det straffbare forholdet fant sted på Fantoft studentby 9. mars 2000.

Jenten var på det tidspunktet bare 13 år, men hadde ved flere anledninger truffet tiltalte på Nesttun.

— Det var helt frivillig, og jeg følte meg ikke presset, forklarte fornærmede i retten i går.

Ubetinget fengsel

Den tiltalte 21-åringen erkjente straffeskyld, men hevdet at han ikke var klar over at fornærmede var såpass ung.

Aktor la ned påstand om seks måneders ubetinget fengsel for ugjerningen, og ba om at det ble utmålt en samlet dom i saken. Tiltalte soner for tiden en dom på ti måneders fengsel for narko og vinningsforbrytelser, samt er grovt ran fra en liten gutt.