— Det er lettere å påvirke politikken ved å sitte i byrådet enn å stå alene i opposisjon utenfor byrådet. Nå har vi en hånd på rattet, sier Øistein Christoffersen, leder i Bergen Frp og byråd for byggesak og bydeler.

Han føler seg ellers trygg på at Frp vil prege bypolitikken mer de neste tre årene enn det året som er gått.

— Det tar tid å endre kurs. Alle saker skal utredes før det treffes beslutninger.

— Har det vært vanskeligere å sitte i byrådsposisjon enn dere trodde?

— Det er alltid enklere å markere egen politikk ved å stå på utsiden, sier Christoffersen.

— Nå arbeider vi etter den felles plattformen vi ble enige med Høyre og KrF om. Der fikk vi gjennomslag for deler av vår politikk, mens vi på andre områder måtte fire, sier Christoffersen.

- Seriøst parti

— Hva er den største gevinsten til Frp etter ett år i byråd?

— Først og fremst at vi har vist at vi er et seriøst parti som er i stand til å overholde avtaler med andre partier. I enkeltsaker er det en seier for oss at vi har unngått økning i eiendomsskatten. Dessuten også at vi er i ferd med å få på plass romsligere kår innenfor omsorgssektoren.

Frp har nedfelt at partiet skal arbeide for en nedtrapping av eiendomsskatten. I de to siste bybudsjettene er det ikke foretatt endringer.

— Vi har uansett fått lagt dødt forslaget om ny eiendomstaksering, og jeg føler meg trygg på at målet vårt blir gjennomført i inneværende bystyreperiode, sier Christoffersen.

— Husk også at vi ikke har fått noe drahjelp fra den rød-grønne regjeringen på dette området, sier Christoffersen.

Frp står for en liberal holdning i skjenkepolitikken, men har måttet akseptere at kranene nå stenges en halv time tidligere, klokken 02.30 i stedet for 03.00.

— Jeg føler ikke at vi har lidd noe nederlag på dette området. Uteserveringen er utvidet. Dessuten kan butikkene selge alkohol lengre enn før på dager før høytidsdager, sier lederen i Bergen Frp.

— Når det gjelder piggdekkavgiften, er det Vegdirektoratets ansvar at vi ikke får fjerne den. Det er ikke Frp herre over, understreker Øistein Christoffersen.

Forgjeves bybanemotstand

Bybane og bompenger var blant de mest betente sakene da Frp forhandlet med de to andre partiene om et byrådssamarbeid. I Bergen Frps langtidsprogram fra 2007 til 2011 står det at partiet ikke vil støtte en utvidelse av Bybanen.

— Men det har dere gjort?

— Nei, vi har bare godkjent at det foretas reguleringsarbeid videre fra Nesttun.

— Er ikke det i realiteten det samme som å støtte en forlengelse til Lagunen?

— Ikke slik vi ser det.

Lokalpartilederen avviser at Frp har vært med å fatte noe vedtak som sier ja til ny bompengesøknad som blant annet skal finansiere videre utbygging av Bybanen.

Christoffersen peker videre på at Bybanen uansett er en tapt sak for Frp.

— Det er et klart bystyreflertall for en forlengelse, så vår motstand vil ikke bety noe fra eller til, sier han.

Hva synes du om Frp i byråd? Legg inn dine kommentarer under!

Bergens Tidende