Trond Wirkola har i hele dag svart på mediehenvendelser, men angre på vedtaket gjør han ikke.

– Nei, men jeg har gjort én ting som ikke er så bra. Vedtaket er upresist, sier kommunelegen.

Bjelleforbudet skal nemlig ikke gjelde på hele den 400 mål store eiendommen til sauebonden, slik det fremgikk av vedtaket. Forbudet gjelder kun tre mål rundt klagerens hus.

Han forklarer bjelleforbudet med en pågående nabokonflikt.

– Klageren har en legeerklæring fra sin fastlege der det fremgår at vedkommende får helseplager av støy fra bjellene. Jeg har ansvar for å verne om folkehelsen, ikke sauenæringen, sier Wirkola.

– Fremkaller stress

– Med hvilken hjemmel kan du forby sauebjeller?

– Dette er en støysak som er behandlet etter lov om Miljørettet helsevern. Å høre bjelleklang 24 timer i døgnet rundt husveggen gir en subjektiv opplevelse av støy. Da nytter det ikke med desibelmålinger. Den samme lyden er musikk i bondens ører, men fremkaller stress hos naboen, sier legen.

– Tar du ikke part i en nabokonflikt?

– Nei, jeg håper naboene kommer sammen og løser sin konflikt. Da skal det være min største glede å oppheve vedtaket.

– Hvilket forhold har du selv til sauebjeller?

– Jeg har bodd 22 år i Sveio og tåler fint bjelleklang. Jeg skulle imidlertid ønske at vi i en landbrukskommune som Sveio kunne lage regler for hvor mye lyd sauebjeller lager. Alle må ta hensyn – også bøndene.

Det var avisen Vestavind som meldte om bjellklangproblemene i Sveio.

— Jeg synes det er veldig leit at kommunelegen går ut og gjør et slikt vedtak. Istedenfor at bonden og naboen finner ut av saken i minnelighet, blir det nå en prinsippsak. Vi kan ikke leve med at en kommunelege griper inn i driften vår på denne måten, sier Ole Andreas Våge, leder av lokallaget i Norsk Sau og Geit til bt.no.

Er det virkelig mulig at èn persons klage om bråk fra sauebjeller kan få en lege til å dømme en hel næring til å endre en århundregammel gammel praksis? Tror legen at sauebjellene bare er der for gøy?! Sjalg, bt.no-leser
Jeg er tilhenger av å forby sauebjellen, men utelukkende av hensyn til sauen. Å ha en bjelle rundt halsen som produserer 100 dB ved hver minste bevegelse ville være klassifisert som tortur om det skulle gjøres på mennesker. R.M, bt.no-leser Les flere leserreaksjoner i bunnen av artikkelen og si din mening.

«Enestående i Norge»

Forbudet gjelder tre mål av den 400 mål store eiendommen til sauebonden.

— Sveio er en landbrukskommune og derfor skal vi ha stor toleranse både for støy og lukt i landbruket. Kombinasjonen av bolighus og sauebeite er vurdert som en helsemessig ulempe og helserisiko i denne saken, sier Trond Wirkola, kommunelege i Sveio.

Han understreker at bjelleforbudet gjelder den aktuelle eiendommen, men kan bli utvidet dersom bjelleklangen fortsatt utgjør en «vesentlig ulempe».

- Bør prøves for retten

Ole Andreas Våge har aldri hørt om lignende og mener vedtaket må være enestående i Norge.

Han understreker at han ikke har sett kommunelegens vedtak, men stiller spørsmålet om det er foretatt desibelmålinger av bjellenes lyd.

Heller ikke Håvard Øyrehagen, utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit har noensinne vært borti tilsvarende. Han tviler på om kommunelegen i det hele tatt har myndighet til å nedlegge et slikt forbud, og mener bonden bør prøve vedtaket for retten.

— Kommunelegen er på ville veier. Bjellen har ikke spesielt høyt lydnivå, og litt klinging ute på et jorde burde ikke by på noe problem, sier han.

- Bjellene er et must

Ifølge foreningen Norsk Sau og Geit går over én million norske sauer med bjeller på utmarksbeite om somrene.

- Hvorfor er sauebjeller så viktige?

— Alle sauer som skal på fjellbeite må ha bjeller på. De kan ikke settes på i det dyrene slippes til fjells, for da vil lammene bli redd moren sin. Lammene trenger tilvenningstid til lyden, sier Våge.

Han forklarer at alle sauebjeller har ulik klang. Dermed blir det lett for lammene å finne igjen moren sin.

— Det er nok en fordel for lammene, men for bonden er bjellene et must når dyrene går på fjellbeite. Dyrene vil være umulige å lokalisere uten, sier Våge.

Flere sveibuer har engasjert seg på Facebook i støttegruppe både for forbudet og mot det.

Enkelte mennesker har bare for store problemer! Flytter man til et sted med bjelleklang, så får man tåle bjelleklang. Atle, bt.no-leser
Betyr dette at vi nå endelig kan bli kvitt den evindelige ringingen fra utallige kirkeklokker i tide og utide? Jeg må altså bare en tur til legen først? Ola, bt.no-leser
Dette er jo direkte idiotisk! Hvorfor ikke forby trafikkstøy og fuglesang i samme slengen da? Anders, bt.no-leser

Hva synes du om bjelleforbudet? Kjør debatt!