Nå er to 18-åringen er og en 19-åring dømt til fengselsstraffer på mellom 60 og 45 dager.

Det var i mars i år at de gikk inn i en drosje på Kong Olav Vs plass. Før den skulle til å kjøre, kom en mann og sa at de hadde sneket i køen foran en kvinne som hadde ventet lenger.

Sparket, lå nede

Dermed gikk to av dem løs på mannen, ifølge dommen i Bergen tingrett. To av mennene ble i retten dømt for å ha oppfordret hverandre til å fortsette volden. Mens mannen lå nede, sparket de ham i hodet og overkroppen.

En kamerat av ham fikk også unngjelde da han kom til for å hjelpe. Sammen skal to av de tre dømte ha slått ham i hodet og fjeset flere ganger. Han endte opp med blåmerke, måtte sy et kutt under høyre øye og mistet en bit av høyre fortann.

Streng reaksjon

Retten viser til Høyesterett, som har slått fast at en skal reagerer strengt på voldshandlinger begått i fellesskap i ruset tilstand på offentlig sted. Volden har i tillegg stort skadepotensial.

Bergen tingrett mente også det var straffeskjerpende at de sparket en mann som lå nede.