For å renvaske HSD mot tiltalen, fortsatte advokat Svein Aage Valen kjøret mot Hagland. Valen ville vite om det ikke var 56-åringens ansvar som kaptein å sørge for at utstyret om bord var i orden, og at mannskapet hadde fått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring.

— Blir aldri utlært

— Gikk du gjennom den nye driftshåndboken om bord i "Draupner", spurte Valen?

— Ja.

— Der står det at kapteinen har ansvaret for båtens sjødyktighet og at mannskapet har tilstrekkelig sikkerhetsopplæring. Er det din oppfatning at kapteinen har dette ansvaret?

Pause.

— Ja.

— Mente du og at du selv og dine besetningsmedlemmer hadde den nødvendige opplæringen?

Lang pause.

— For å gjennomføre standardoppgavene, ja. Det å seile mellom Bergen og Stavanger kunne jeg jo. Men det var ønskelig med mer opplæring.

— Mener du at du oppfylte dine plikter som kaptein? Hadde du og dine kolleger den nødvendige opplæringen for å sette båten i drift?

— Jeg kunne praktisere de funksjonene som var nødvendige. Men du må jo ha mer trening. Du blir aldri utlært ut. Dess mer øvelse, dess mer erfaring får du.

(...)

Deretter brøt dommer Jan Ivar Brønn inn.

— Da båten ble satt i drift, hadde mannskapet ditt nødvendige kunnskaper om evakueringssystemet?

Ny pause.

— Mannskapet burde hatt mer trening. Ingen hadde fått kvalifikasjonsbevis for den enkelte båt.

Klart for Skjetne

Angrepet fra HSD-advokat Valen startet sent i går ettermiddag.

"Sleipner"-kapteinen har gjentatte ganger, både i politiavhør, i den offentlige høringen og i rettssaken i Sunnhordland tingrett, gitt uttrykk for at han var svært misfornøyd med den opplæringen HSD har gitt ham.

I går fikk HSD-advokat Valen 56-åringen til å innrømme at standardfunksjonene på de nye båtene var de samme som på de gamle HSD-fartøyene Hagland hadde hatt kommandoen på.

— Men jeg kunne tenke meg mer opplæring på de nye finessene, parerte Hagland.

Dessuten leste Valen opp fra politiavhør, der Hagland fortalte at han hadde vært om bord i de nye fartøyene imellom 18 og 24 timer før de ble satt i drift, og at han hadde ført dem i 6 til 8 timer.

— Det var ikke snakk om navigering i 6 til 8 timer, mente kapteinen i retten i går.

Kaptein Hagland er nå ferdig med sin forklaring.

Bt.no følger rettssaken time for time.

GRILLET: Kaptein Sverre Hagland ble grillet i retten både i går og i dag.
TEGNING: HEGE GUNDERSEN