Heldigvis for servitøren stoppet ledningene betalingsautomaten før den traff henne.

Nå er 43-åringen dømt til ti måneders fengsel for servitør-angrepet, og flere tilfeller av trusler, vold og mindre alvorlige straffbare forhold.

I november i fjor forsøkte 43-åringen å sjekke opp en 19 år gammel jente i sentrum. Da hun avviste ham, truet han med å drepe henne. Da en mann ba 43-åringen roe seg ned, ble han angrepet med spark og slag.

En måned tidligere truet han en taxisjåfør gjentatte ganger:

— Jeg dreper deg om du starter bilen.

I dommen legger Bergen tingrett vekt på at han «gjentatte ganger uprovosert utsetter andre mennesker for vold og trusler».

Truslene mot taxisjåføren og forsøket på å treffe en servitør med en betalingsautomat blir vektlagt i straffeskjerpende retning.

— Drosjesjåfører og serveringspersonell nattetid har et særlig behov for et strafferettslig vern mot uprovosert vold og trusler, skriver tingretten i dommen.

I tillegg til 10 måneder fengsel blir 43-åringen dømt til å betale en bot på 10.000 kroner og 4000 kroner i saksomkostninger.

Arkiv