Den 17 år gamle gutten er i Bergen tingrett dømt til 60 timers samfunnsstraff.

Hendelsen fant sted på utestedet Tiger Tiger i sentrum i april i år.

21-åringen fikk et 2,5 cm langt kutt i hodet etter slaget som måtte stiftes sammen med fire stifter.

17-åringen har tilstått voldshandlingen. Forut for angrepet skal de to ha kranglet på toalettet på utestedet.

I skjerpende retning legger retten vekt på at handlingen bærer preg av uprovosert vold.

Dessuten skjedde det i «et ungdomsmiljø i forbindelse med fest, slik at allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldene», står det i dommen.

Retten legger også vekt på det omfattende skadepotensialet angrepet hadde. Offeret har selv forklart at han nylig var operert for en svulst i hjernen og at han var usikker på om operasjonssåret hadde grodd helt.

Det er «utslag av tilfeldigheter som gjør at skaden ikke blir mer alvorlig», skriver dommerne.