Helse Bergens advokat Trond Hatland gikk detaljert til verks mot Øyvind Hauge i Bergen tingrett mandag ettermiddag. I sin utspørring tok Hatland opp det han mener er en rekke selvmotsigelser i Hauges argumentasjon.

Les også: — De vil ha meg vekk

Blant annet lurte han på hvordan Hauge kunne hevde at det ble oppfattet som et problem at han var opptatt av sikkerhet. Bakgrunnen er et brev fra Hauge til Helse Bergens styreleder Ranveig Frøiland, der han skriver at ledelsen ved Regional sikkerhetsavdeling håndterer uenighet ved å fjerne dem som har et annet syn.

- Hvordan avviker ditt syn fra ledelsens? spurte Hatland.

— Jeg opplever at jeg har et større fokus på sikkerhet, sa Hauge.

- Men hvordan blir det problematisk? Det virker helt uforståelig.

— Det synes jeg også.

- Du skriver at fokuset på sikkerhet er mindre, at det er allianser og relasjoner til pasientene som teller. Er det problematisk?

— Jeg sier ikke at man ikke skal ha allianser og relasjoner til pasienter, men jeg opplevde at sikkerheten ble skjøvet til side, svarte Hauge.

Varsler eller ei?

Et stridende punkt i saken er om Øyvind Hauge kan regnes som en varsler eller ikke. Saksøkte har tidligere hevdet at Hauges anklager har vært vage og generelle, slik at arbeidsgiver ikke har hatt mulighet til å gjøre stort med dem.

Les også: - Jeg var redd

De få konkrete sakene ble ifølge Helse Bergen tatt hånd om umiddelbart.

Hatland gjentok argumentet da han tok for seg medieoppslaget i Bergens Tidende 20. februar 2006.

- I BT beskriver du «store problemer med arbeidsmiljøet». Når og på hvilken måte har du varslet om dette tidligere? spurte Hatland.

— Jeg har varslet om det i brevet mitt til Siri Nome, svarte Hauge, og viste til et brev han skrev til avdelingslederen høsten 2004.

- Men hva står det egentlig der?

— Jeg skriver om overtid. At det er stort gjennomtrekk. I denne perioden er folk som jobber ved avdelingen redde for å si fra om ting. Brudd på sikkerhetsinstruksen gjør folk usikre. Jeg snakker med kolleger, og det er mange som ikke føler seg trygge på jobb i denne perioden.

- Men hva varslet du om internt? I brevet påpekte du bare forhold knyttet til overtid og rekruttering. Men dette var vel kjent ved avdelingen?

— Det var kjent, men ikke grepet tak i.

- Budskapet i media er jo «store arbeidsmiljøproblemer». Hvor har du det fra?

— Jeg opplevde at vår avdeling den gang hadde store utfordringer.

- Store arbeidsmiljøproblemer også?

— Ja.

- Men vi finner ikke formuleringer av den typen i brevet til Siri Nome?

— Jeg har nevnt det i samtaler med henne. Og jeg mener brevet også beskriver forhold som ikke er positive for arbedsmiljøproblemer.

Silje Katrine Robinson
ERLEND LANGELAND HAUGEN