I en periode i vår var nesten hele Fana politistasjon involvert i bæringen av beslag fra huset i Fana, forteller politiadvokat Trygve Ritland.

— Vi har brukt mye ressurser på saken, og forsøker fortsatt å finne ut hvor tyvegodset stammer fra, sier han.

Verdi: 650.000 kroner

Det var en tirsdag i mars en av de største tyverisakene i Hordaland politidistrikt ble rullet opp.

Politiet mener gjenstandene som ble funnet i en utleiebolig i Fana stammet fra tyverier fra biler, arbeidsplasser, garasjer, byggeplasser og privatboliger i perioden 2010 til 2013.

Varene antas å ha en verdi på over 650.000 kroner.

Skilter av papp

Det hele startet med at skiltene til en bil i Fana pirret politiets interesse en tirsdag i mars i år. De var nemlig laget av papp.

BARE NOE: Dette er bare noen av tingene politiet mener er stjålet.
POLITIET

På adressen like ved fant politiet tre litauere og ymse verktøy og maskiner, bildekk, falske bilskilt, dykkerutstyr, ski og skøyter, samt en barnevogn og en heismotor på 260 kilo.Politiet fant gjenstandene igjen i minst 23 tyverianmeldelser fra perioden, og disse er levert tilbake til sine rettmessige eiere. Men de har fortsatt over 200 gjenstander de ikke aner hvor stammer fra.

— Det pågår fremdeles søk for å finne ut av dette, men identifikasjonsnumrene på for eksempel verktøy er skrapet vekk, sier Ritland.

Elektrosjokkvåpen og hjemmebrent

Da politiet fant gjenstandene, var de spredd over alt i og rundt utleieboligen i Fana. Mennene på 35, 36 og 50 år ble pågrepet og varetektsfengslet. Den 19. september i år falt dom i saken. To av mennene ble fikk ett år og ni måneder i fengsel.

De ble dømt for grovt heleri og for brudd på våpenloven «for å ha innehatt elektrosjokkvåpen, pepperspray, batangakniver og slosshansker uten aktverdig formål» og for å ha ervervet skytevåpen uten politimesterens tillatelse.

Også alkoholloven har de brutt ved å ha oppbevart ca. 370 liter hjemmebrent sprit. «Overtredelsen ansees som særlig grov idet det legges særlig vekt på at overtredelsen har stort omfang», heter det i dommen fra Bergen tingrett.

Anket til lagmannsretten

SYKLER: Her er noen av syklene som er beslaglagt. Bla videre for å se neste bilde.
POLITIET

Retten krevde beslagene inndratt, til inntekt for statskassen.De to tiltalte hevder imidlertid at de ikke visste at det dreide seg om tyvegods, og at mye av det stammer fra en konkurs i et byggefirma.

De to anket til Gulating lagmannsrett, som vil ta spørsmålet om straffeutmålingen og inndragelsesavgjørelsen opp til behandling.

Lagmannsretten nekter imidlertid å fremme anken over skyldspørsmålet, da de utelukker at en ny vurdering vil føre til frifinnelse.

BREDT SPEKTER: Beslaget inneholder et bredt spekter av verdigjenstander.
POLITIET