HILDE KRISTIN STRAND

Til sammen fikk Sørå ikke mer enn fem års skolegang, og han er i dag uføretrygdet.

— Bergen kommune har trakket i salaten, sier Sørå, selv om plasseringen var på Skjørsand Åndssvakehjem i Fusa.

Nå krever han 725.000 kroner fra Bergen kommune. Tidligere i år fikk han billighetserstatning fra Staten på 180.000 kroner.

— Sørå har levd 22 år på ulike institusjoner som Bergen kommune har det juridiske og moralske ansvar for, sier generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne, som har hjulpet Sørå med erstatningssøknaden.

Helsebyråd Trude Drevland (H) sier til bt.no at hun ikke ønsker å kommentere enkeltsaker i pressen.

— Jeg har overhodet ingen kommentar til dette, sier Drevland.

<b>GÅR TIL SØKSMÅL:</b> Per Steinar Sørå
Håvard Bjelland