TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no

Bakgrunnen er blant annet at Verdens helseorganisasjon har inkludert åndelig velvære i sin helsedefinisjon.— Vi lever i en tid som frykter en åndsglemsel. Nå ber vi om mulighet til også å snakke sammen om åndelige spørsmål, sa filosof Henrik Syse på et seminar om "Det åndelige norske helsevesen?" i Bergen fredag. Kontroversielt Å snakke om tro og helse har lenge vært kontroversielt i mange kretser. På norske sykehus må du nærmest være døden nær før noen spør om tro.Nå erkjennes det at bekymringer, skyldfølelse, dødsangst, tvil og følelse av håpløshet og meningsløshet også har med helse å gjøre.- Vi ser ofte for oss to tidslinjer. Den ene representerer den økonomiske og teknologiske utvikling. Den andre forteller noe om vår etiske og åndelige utvikling. Vi ønsker at den siste skal ligge foran den første, men nå følger mange at det er omvendt, sa Henrik Syse. Livsgnisten Det åndelige definerte han som det som gir oss liv ut over de rent fysiske prosesser, men er integrert i dem. Han pekte på livsgnisten og det som gjør oss til mer enn maskiner.- Mange synes det er vanskelig å snakke om åndelige spørsmål. Alle er redd for å dø. Snakker vi om døden, tar vi bort noe av brodden. Her ligger mye trøst mente Henrik Syse, og siterte sin far: De gamle sjømenn styrte etter stjernene. Ikke for å komme dit, men for å holde en stø kurs.Nærmere 150 leger fra hele landet deltok på seminaret arrangert av Norges Kristelige Legeforening.