Rosenkrantztårnet er ikke alene. Turistmål som for eksempel Nidarosdomen og Bryggen kan også havne i liknende situasjoner til høsten. Avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim i direktoratet for brann— og eldsikkerhet bekrefter at de da starter et omfattende arbeid med å kartlegge brannsikkerheten i rundt 6000 utvalgte bygninger over hele landet. Dette er et ledd i vernet av det de kategoriserer som uerstattelige nasjonale kulturverdier.

— Disse byggene har ofte mangelfull brannsikkerhet. Når det gjelder personvern, er begrensning av antall mennesker som oppholder seg i byggene en aktuell løsning, bekrefter Austerheim.

— Kan dette medføre at turistmål blir stengt for publikum?

— I ytterste konsekvens, ja. Personsikkerheten er et ufravikelig grunnprinsipp, der er det ingenting å gå på. Men det finnes også tekniske løsninger, for eksempel installasjon av sprinkleranlegg, som kan gjøres uten at det går på bekostning av det verneverdige, sier Austerheim.

Direktoratet vil først inspisere byggene, og siden gi tilbakemelding til kommuner og andre eiere om hva som må rettes opp. Så kan dialogen med Riksantikvaren starte. Rundt en tredjedel av byggene vil trolig kreve skreddersydde løsninger.

Den konkrete listen over de verneverdige byggene som skal kontrolleres, er under utarbeidelse hos Riksantikvaren. I tillegg til enslige bygninger vil den inneholde 100-150 trehusmiljø. Fem av disse ligger i Bergen. Avdelingsdirektør Sjur Helset hos Riksantikvaren nevner tårnet i Nidarosdomen og Bryggen i Bergen som kulturverdier som kan volde bry når forskriftene skal overholdes.

— I disse tilfellene er det helt klare begrensninger på hvilke inngrep eieren kan gjøre. Det er viktig å huske på at det er løsningene som må tilpasses bygningen, ikke omvendt. Finnes det ikke andre løsninger, må publikum holdes ute, sier Helset. Han mener organisatoriske tiltak, som for eksempel å sette ut brannvakter i hektiske perioder, er en brukbar erstatning i mange tilfeller.