• Erstatning for urettmessig overvåking. Lund-kommisjonen avdekket rystende forhold om ulovlig overvåking i Norge. Maks erstatningsbeløp er satt til 100.000 kroner.
  • Jødebooppgjøret. Staten har ikke tatt noe juridisk ansvar for hvordan jøder ble behandlet under krigen, men Stortinget vedtok at en såkalt erkjentlighetssum på 200.000 kroner skulle utbetales. 970 søkere fikk utbetalt over 130 millioner kroner.
  • Lobotomerte. Fra 1941 til 1974 ble en betydelig mengde nordmenn behandlet med lobotomi. Først på midten av 1990-tallet erkjente staten sitt ansvar. Erstatninger på mellom 75.000 og 200.000 kroner ble gitt.
  • Pionerdykkerne i Nordsjøen. Mange dykkerne som deltok i arbeidet med å etablere Norge som oljeland, har senere fått påvist alvorlige skader på sentralnervesystemet. I 2000 vedtok Stortinget en kompensasjon på inntil 200.000 kroner, uten å erkjenne juridisk ansvar.
  • Samers mangelfulle skolegang. I 1999 ga statsminister Kjell Magne Bondevik en offentlig unnskyldning for myndighetenes fornorskningspolitikk overfor samene. Året senere ble en kollektiv erstatning på 75 millioner kroner innvilget.
  • Krigsfanger. Det foreligger tre forskjellige ordninger for krigsfanger under annen verdenskrig. Det høyeste beløpet som utbetales er 100.000 kroner.