Deler av sykehuset var bare minutter fra å bli evakuert da 60 kubikkmeter brannfarlig metangass lekket ut like ved akuttmottaket.

— Jeg sto midt i en operasjon da jeg fikk melding om lekkasjen, sier August Bakke, leder for den medisinske beredskapsledelsen.

— Vi ble løpende oppdatert på operasjonsstuen, og en kollega overtok for meg etter noen minutter. Heldigvis fikk brannvesenet stoppet lekkasjen utrolig raskt. Vi kan ikke evakuere pasienter som er midt i en operasjon, sier han.

Slapp ut propan

Det er ikke første gang det lekker ut høyeksplosiv gass ved sykehuset. For tre år siden slapp det ut propan fra en tank tett ved pasienthotellet. Den gang ble nærmere femti mennesker evakuert.

Gårsdagens hendelse var langt mer alvorlig, ifølge Askjell Utaaker, direktør for driftsteknisk divisjon. Han presiserer at gassanlegget i BB-bygget tilhører Universitetet i Bergen.

— Denne lekkasjen skjedde like ved akuttmottaket, altså mye nærmere den medisinske virksomheten, sier han.

Brannvesenet fikk melding om lekkasjen klokken 11.45. Da de første mannskapene kom frem, var den nærmeste bygningen, apotekbygget, allerede tømt for folk. Totalt 50-60 personer måtte ut på gaten.

Lekkasjen skjedde ved en ventil på en gasstank i kjelleren på BB-bygget (bygg for biologiske basalfag). Brannvesenet sendte inn en kjemikaliedykker som fikk stengt ventilen. Klokken 12.07 var lekkasjen stoppet. Til alt hell ble gassen tynnet ut i friluft, noe som reduserte eksplosjonsfaren.

— Vi hadde beredskap i én og en halv time etterpå, hvor vi målte gassnivået i omkringliggende bygninger. Det ble blant annet målt gass i kjelleren på sentralblokken, men nivået var ikke faretruende høyt, sier Bakke.

Kunne tømt barneklinikken

— Hvor langt unna var dere en full evakuering?

— Hvis vi hadde målt høye gasskonsentrasjoner, eller lekkasjen ikke hadde blitt stoppet i løpet av ti minutter, måtte vi fått folk ut. Vi hadde veldig kort beredskapstid. Vi stoppet all virksomhet på barneklinikken, og kunne tømt den i løpet av minutter.

Haukeland universitetssykehus har flere gassanlegg på sitt område, både i forbindelse med medisinsk virksomhet, og til drift av kjøkken og vaskeri.

— Er det akseptabelt å ha slike gassanlegg så nært pasientene?

— Vi har diskutert dette i beredskapsledelsen i dag, og det er mulig vi vil anbefale noen foranstaltninger. Men her er det snakk om tekniske løsninger jeg ikke kan gå i detalj om, sier Bakke.

Askjell Utaaker sier sykehuset og universitetet i fellesskap vil se nærmere på hva som gikk galt.

— Hvis det er noe vi kan lære av dette, så vil vi gjøre det.

Universitetets eiendomsdirektør Martha Knapskog Skauge var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

TOR HØVIK