– Helt hull i hodet, sier en overrasket baker Øystein Løvlie.

Da politikerne i komité for miljø og byutvikling i går skulle behandle Godt Brøds klage på at de har fått avslag på en ny trapp, kom byråden med en overraskende melding:

– Etter å ha vært på befaring på stedet i går, har etat for byggesak kommet frem til at utsalget driver ulovlig. De mangler rett og slett brukstillatelse, sier Christoffersen.

Bakgrunnen er at Godt Brød i sin tid fikk bruksendring til spisested under forutsetning av at det var tilrettelagt for at rullestolbrukere og andre grupper skal kunne komme seg inn.

– Det er huseiers ansvar å finne andre løsninger som vi kan godta. Men han kan ikke starte opp før løsningen er på plass. Det blir noe spesielt, sier Christoffersen.

– Hva blir konsekvensen?

– Vi må vurdere å gi en stoppordre og be om at lokalet stenges inntil alle tillatelser i orden.

Godt Brød-eier Øystein Løvlie er oppgitt over byråden.

– At vi ikke har rullestolinngang er fullt og helt Christoffersen sin etat sitt ansvar. Alle mulige løsninger vi har funnet, er blitt avvist uten saklige argumenter. Senest da vi foreslo å ha egen rullestolinngang fra baksiden, sier Løvlie.

Han kan ikke si hva konsekvensene blir hvis bakeriet må stenge driften.

– Jeg er ikke advokat. Jeg er baker. Men kommunen må stå til rette for det de gjør. Det er i så fall trist for oss, som forsøker å gjøre det trivelig i gaten.

«ULOVLIG»: Tilgangen for rullestolbrukere er hovedårsaken til at bakeriet Godt Brød ønsker å bygge ny trapp. Den løsningen har byggesaksetaten sagt nei, fordi de mener trappen vil ødelegge husets antikvariske verdi. Nå mener kommunen at bakeriet driver ulovlig.
Eirik Brekke