Staten overtar ansvaret for barnevernet fra nyttår og stillingen dekker barnevernet i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Administrasjonen blir liggende i Bergen. Andersland startet egen advokatpraksis for to år siden etter at han måtte slutte som byråd for kultur. Han avvikler nå sin advokatpraksis.

— Jeg har arbeidet med disse sakene som advokat, nå blir jeg direktør på det samme feltet. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Andersland til Bergens Tidende.

Geir Kjell Andersland går av som bystyremedlem for Venstre 27. oktober. Han har tidligere vært direktør ved Norges Handelshøyskole og for Haukeland sykehus. Han var og i en periode statssekretær i sosialdepartementet under den andre Willoch-regjeringen.