Mette Espås forteller at hun ble «helt dårlig» da hun ved 15.30-tiden onsdag ble oppmerksom på en andefamilie som forgjeves forsøkte å krysse Bjørgeveien i Fyllingsdalen bydel — midt i rushtiden.

— Andemoren forsøkte å lede ungene og seg selv over veien, uten å lykkes. Hun sprang ut, snudde, og prøvde på nytt flere ganger. Det var med nød og neppe at forsøkene gikk bra, sier hun.

Ringte 112

Espaas fikk samlet andefamilien ved et busstopp mens hun grublet over hva hun skulle gjøre.

ande-hjelp2.jpg

Andemor virket nemlig fast bestemt på at hun skulle over veien.

Til slutt bestemte Espås seg for å ringe politiet etter hjelp, og tok like godt kontakt via 112, som er politiets nødnummer.

— Politiet er de eneste som klarer å stoppe trafiikken. Jeg fortalte dem at andefamilien må ha hjelp, hvis ikke blir det et blodbad her. De syns ikke det var en unødvendig henvendelse, og operatøren skulle sende første ledige patrulje.

Patruljen med intet mindre enn tre polititjenestemenn ankom stedet vel 10 minutter senere.

- Et morsomt syn

En av politimennene tok umiddelbart på seg oppgaven med å stanse trafikken, mens de to andre geleidet andemor og de syv ungene trygt over den trafikkerte veien.

— Det var et morsomt syn, og jeg tror politimennene syns det var et hyggelig oppdrag. De lo litt seg imellom. Etterpå takket de for at jeg hadde tatt kontakt, sier Espås.

Eskorteoppdraget fikk altså en lykkelig utgang for den reiseglade andefamilien.

— Jeg tror kanskje andemor hadde tenkt seg til Gjeddevannet, som ligger på andre siden av veien, sier hun.

ande4.jpg
Mette Espås