Hun vagget iallfall ut i veien like utenfor Fløyfjellstunnelens nordlige utgang, like ved Sandviken Sykehus. Med ungene på slep.

Andefamilien forårsaket flere farlige situasjoner på sin ferd.

En bilist stoppet opp rett foran dem, og forsøkte å hjelpe dem av veien.

Politiet fikk flere meldinger om den ulovlige veipasseringen i 17-tiden, men da patruljen kom til stedet var «fuglene fløyet».