• Kommunen har forskjellsbehandlet restaurantene når kun Bølgen & Moi fikk tilbud om kommunale investeringer. Kommunen har neppe fått den beste avtalen på bordet når bare en aktør fikk dette tilbudet.

Det sier jurist og senior prosjektleder Harald Alfsen i Resource-Partner AS til Bergens Tidende. Alfsen er ekspert på innkjøps— og anbudsregler.

BT skrev tirsdag at Bergen kommune gjennom Bergen Bygg og Eiendom (BBE) har tatt på seg investeringer på 2,6 millioner kroner i restauranten i Lysverket for å få kjendiskokkene Bølgen & Moi til å drive restaurant der. Vanligvis må restaurantene selv ta det meste av slike investeringer. Ingen andre restauratører fikk samme tilbud.

— Kommunen har forskjellsbehandlet aktørene når de andre ikke har fått anledning til å gi tilbud på samme forutsetninger som Bølgen & Moi, sier Alfsen.

-Ville vært regelbrudd

— Hovedregelen bør være at kommunens kommersielle avtaler skjer etter forretningsmessige prinsipper. Reglene for offentlige innkjøp gjelder ikke her, men trekker man parallellen, så ville en slik forskjellsbehandling av aktørene helt klart vært et brudd på reglene. Og formålsparagrafen for offentlige innkjøp er så å si identisk med BBEs egen formålsparagraf, nemlig å opptre forretningsmessig, sier han.

Etter formålsparagrafen skal BBE «... forestå en forretningsmessig eiendomsforvaltning som tjener den kommunale tjenesteyting, og videre påse at all eiendomsforvaltning er kostnadseffektiv.»

— Dette innebærer at resultatet av en avtale skal være best mulig for kommunen. Bergen kommune har neppe fått det beste tilbud på bordet når bare en aktør fikk tilbudet om disse investeringene, sier Alfsen.

-Ikke akseptabel grunn

— Både byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og BBE har forklart at grunnen til at ingen andre fikk tilbudet, var at ingen av de andre viste interesse for å starte restaurant der. Hva synes du om den argumentasjonen?

— Jeg kan ikke forstå at det kan være et argument. For å sette det på spissen så må kommunen selv ta ansvaret for at ingen andre ville gå i forhandlinger siden de ikke fikk vite at kommunen ville ta disse investeringene, sier han.

— Noen har antydet at tidspress - et sterkt politisk ønske om å kunne åpne restauranten før Festspillene - også var en grunn til at ikke flere fikk tilbudet?

— Tidspress kan være en god grunn dersom det skyldes noe uforutsett. Festspillene kan neppe sies å være uforutsett. Min konklusjon er at det ikke er en akseptabel grunn.

- Mulig erstatningsplikt

Alfsen ser ikke bort fra at Bergen kommune kan komme i et erstatningsansvar også.

— Ja, jeg mener det. Det kan være tilfelle hvis de lyser ut en konkurranse med visse spilleregler og så bryter med dem. Det kalles prekontraktuelt ansvar. Men erstatningsutbetalingene er lave.

— Hva skal til?

— Dersom det kommer inn en vesentlig ny forutsetning, kan det tolkes som endrede spilleregler. Jeg anser tilbudet om at kommunen tar en slik investering som en vesentlig ny opplysning, sier han, og trekker parallellen til innkjøpsreglene.

— Alle skal ha lik informasjon om de samme elementene, sier han.