Det er hovedkonklusjonen i den eksterne rapporten som skal vurdere hva som bør gjøres med ubåten U-864 utenfor Fedje, og kvikksølvlasten om bord. Fiskeri— og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottok deres rapport i formiddag.

— Anbefalingen er veldig robust. Dette er det billigste alternativet samtidig som det er det som gir minst risiko for miljødeleggelser, sier Paul Torgersen fra konsulentselskapet Metier da han la frem rapporten.

- Sterke følelser i sving

Metier AS og Møreforsking Molde AS har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Kystverkets utredning av de ulike alternativene for den videre håndteringen av U-864. — Dette har vært en krevende og interessant problemstilling. Vi har gått til oppgaven med stor respekt både fordi det er sterke følelser knyttet til ubåten og lasten, og at den er en gravplass for 73 sjøfolk, sier Paul Torgersen fra Metier.

Han gikk igjennom en rekke forhold som hadde vært avgjørende i vurderingen, deriblant risiko, miljøsikkerhet, kostnader og hva man eventuelt kunne gjøre med kvikksølvmassene etter en eventuell heving.

Konklusjonen er at tildekking av både vrak og masser er det beste alternativet.

Dersom det blir heving, vil en heving av lasten være mindre risikofull enn heving av hele ubåten.

Torpedert under krigen

Den tyske ubåten «U-864» ble torpedert i februar 1945 like utenfor Fedje. Alle de 73 personene om bord omkom. Trolig var det 67 tonn kvikksølv i ubåten, som skulle til Japan for å brukes til produksjon av blant annet tennstifter i ammunisjon.

Vraket ble funnet i 2003. Siden har diskusjonen gått om hva som bør gjøres med den miljøfarlig lasten. I 2006 og 2008 anbefalte Kystverket tildekking av ubåten. Etter store protester bestemte daværende fiskeriminister Helga Pedersen i 2009 at vraket skulle heves. Året etter snudde regjeringen og ba om en ny utredning av alternativene.

— Man har nå nok informasjon til å ta en beslutning. Vi vil ikke anbefale videre utredninger, sa Torgersen.

ANBEFALER TILDEKKING: Konklusjonen er at tildekking av både vrak og masser er det beste alternativet.
HÅVARD BJELLAND