Oslo-politiet har i flere år hatt en egen gruppe – STOP-gruppen – som jobber med menneskehandel— og halliksaker. Gruppen har også fått ansvar for å følge opp den nye sexkjøpsloven, og har i tillegg til å følge gateprostitusjonen gått systematisk til verks på innemarkedet.

Øyvind Nordgaren, som leder Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet, mener spesialiseringen på denne type saker har gjort det enklere for dem å håndheve forbudet effektivt helt fra starten.

– Har tatt for lang tid

I en rapport fra januar tok etterretningsavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon til orde for en egen sexhandelsgruppe også i Bergen. Gruppen er foreløpig ikke kommet på plass, men er ifølge politimester Ragnar Auglend under etablering. Den vil bestå av fem personer, blant dem etterforskere og en jurist som allerede jobber med prostitusjon i tillegg til andre saker.

– På sikt vil de få mulighet til å arbeide mer målrettet og mer dedikert som en ren prostitusjonsgruppe. I tillegg vil de behandle halliksaker og menneskehandelssaker, sier politimesteren.

Jarle Bjørke fra etterretningsavsnittet ledet arbeidet med rapporten. Han synes det har tatt for lang tid å få sexhandelsgruppen på plass.

– Vi har ikke klart å være så offensive som ønsket. Før en fast arbeidsgruppe er etablert, blir det ikke jobbet grundig nok. Det blir kun jobbing i blaff.

Frykter «frisone»`

I likhet med FAFO-forsker May-Len Skilbrei (se egen sak), vil ikke Bjørke utelukke at både bakmenn og de prostituerte selv vil se Bergen som en slags «frisone» hvis utviklingen fortsetter.

– Hvis «Frisone-Bergen» får etablere seg i tilstrekkelig grad på ryktebørsen, kan vi få en forflytning av problemer fra Oslo til Bergen, sier Bjørke.

Jørn Solsvik sier at de som eventuelt vender blikket mot Bergen, vil «angre på det.»

– Får vi etterretning om tilstrømning av prostituerte til Bergen, vil vi slå hardt ned på det, sier han.