• La naturfagstudenter bruke mer tid på studiene. Ikke la kravet til høyskolenes økonomi ødelegge rekrutteringen til realfag, sier nestleder i Hordaland lektorlag, Svein Einar Bolstad.

Høgskolen i Bergen (HiB) vil legge ned linjen for naturfaglærere fordi studentene bruker for lang tid, og dermed blir for dyre for skolen.

Universiteter og høyskoler får midler blant annet etter hvor effektivt de får studentene gjennom studiene.

— Resultatet blir at skolene senker kravene til studentene, eller de må kutte ut ulønnsomme studier. Samtidig er det enorm mangel på realfaglærere i skolen, sier Bolstad.

Han foreslår stipend til naturfagstudenter og høyere lønn til naturfaglærere som et virkemiddel for å bedre rekrutteringen.

— Vi føler vel at de på en måte har valgt den letteste veien. I stedet burde de prøve å finne ut hva som er galt med utdanningen og hva som kunne vært gjort annerledes, sier Jenny Marie Bjørndal, studentrepresentant for tredje klasse på naturfaglinjen.

— Paradokset med nedleggingen er at flere av studentene blir naturfaglærere likevel, men uten spesialisering. Det trengs nemlig ikke for å undervise natur- og miljøfag i grunnskolen, sier nestlederen i Hordaland lektorlag.